Card Store AB tackar alla våra kunder för ett mycket bra 2019. Som kompensation för att vi avverkar skog och papper för att tillverka våra produkter så har vi planterat 100st nya träd genom Vi-skogens välgörenhetsorganisation.

Läs mer om vad du är med och bidrar till

Du har fått träd i Vi-skogen

Träd bidrar till att minska fattigdom och förbättra miljön i östra Afrika. Genom trädplantering och utbildning ger Vi-skogen utsatta människor möjlighet att skaffa sig inkomster och mat på bordet – samtidigt som klimatet blir bättre.