Stort tack till alla kunder som har hjälpt oss att utvecklas under 2020. Vi donerar en del av vinsten och planterar 100 stycken nya träd!

Från Card Store AB
Läs mer om vad du är med och bidrar till

Du har fått träd i Vi-skogen

Träd bidrar till att minska fattigdom och förbättra miljön i östra Afrika. Genom trädplantering och utbildning ger Vi-skogen utsatta människor möjlighet att skaffa sig inkomster och mat på bordet – samtidigt som klimatet blir bättre.