Företagserbjudande

Företagsgåva – 50 träd Från 1 000 kr

  • Minst 50 träd (20 kr/träd)
  • Ett tackbrev per post
  • Vårt e-nyhetsbrev 3 ggr per år
  • Webbknappen ” Företagsgåva Vi-skogen 2017″

Företagsvän – 500 träd Från 10 000 kr

 • Minst 500 träd
 • Ett tackbrev per post
 • Vårt e-nyhetsbrev 3 ggr per år
 • Webbknappen ” Företagsvän Vi-skogen 2017”
 • Webbknapp att använda i er mailfot
 • Ert företagsnamn listas på vår webbplats som ”Företagsvän 500 träd”
 • Ett företagsdiplom per post och e-post
 • Information om Vi-skogen och ett par exempel på vårt arbete

 

Företagspartner – 2 500 träd Från 50 000 kr

 • Minst 2 500 träd
 • Ett tackbrev per post
 • Vårt e-nyhetsbrev 3 ggr per år
 • Webbknappen ” Företagspartner Vi-skogen 2017”
 • Webbknapp att använda i er mailfot
 • Ert företagsnamn listas på vår webbplats som Företagspartner 2 500 träd
 • Ett företagsdiplom per post och e-post
 • Individuellt skräddarsytt kommunikationspaket för företagets kanaler (fb, webbsida, twitter etc)
 • Banner som visar ert engagemang

 

Företagspartner – 5000 träd Från 100 000 kr

 • Minst 5 000 träd
 • Ett tackbrev per post
 • Vårt e-nyhetsbrev 3 ggr per år
 • Webbknappen ”Företagspartner Vi-skogen 2017”
 • Webbknapp att använda i er mailfot
 • Ert företagsnamn och logotype listas på vår webbplats som Företagspartner 5000 träd
 • Ett företagsdiplom per post och e-post
 • Individuellt skräddarsytt kommunikationspaket för företagets kanaler (fb, webbsida, twitter etc)
 • Banner som visar ert engagemang
 • Möjlighet till skräddarsydda aktiviteter, tex försäljningskampanjer, interna och externa events
 • En utsedd kontaktperson på Vi-skogen som ansvarar för samarbetet
 • Redogörelse av Vi-skogens projekt kopplat till ert partnerskap
 • Möjlighet till skräddarsydda personliga besök i fält ( resekostnader tillkommer)
 • Möjlighet att använda Vi-skogens logotyp

Vill du veta mer?1

Kontakta företagsgruppen på e-post: partnerskap@viskogen.se  eller ring på telefon: 08-120 372 00

Läs Vi-skogens policy för företagssamarbeten

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar