Företagserbjudande

Företagsgåva – 50 träd Från 1 000 kr

– Minst 50 träd (20 kr/träd)
– Ett tackbrev per post
– Vårt e-nyhetsbrev
– Webbknappen ” Företagsgåva Vi-skogen 2017″

Företagsvän – 500 träd Från 10 000 kr

– Minst 500 träd

– Ett tackbrev per post

– Vårt e-nyhetsbrev

– Webbknappen ” Företagsvän Vi-skogen 2017”
– Webbknapp att använda i er mailfot

– Ert företagsnamn listas på vår webbplats som ”Företagsvän 500 träd

– Ett företagsdiplom per post och e-post

– Information om Vi-skogen och ett par exempel på vårt arbete

Företagspartner – 2 500 träd Från 50 000 kr

– Minst 2 500 träd

– Ett tackbrev per post

– Vårt e-nyhetsbrev

– Webbknappen ” Företagspartner Vi-skogen 2017”

– Webbknapp att använda i er mailfot
– Ert företagsnamn listas på vår webbplats som Företagspartner 2 500 träd
– Ett företagsdiplom per post och e-post

– Individuellt skräddarsytt kommunikationspaket för företagets kanaler (fb, webbsida, twitter etc)
– Banner som visar ert engagemang

Företagspartner – 5000 träd Från 100 000 kr

   • – Minst 5 000 träd
    • – Möjlighet till skräddarsydda personliga besök i fält ( resekostnader tillkommer)
    – Möjlighet att använda Vi-skogens logotyp
     – Redogörelse av Vi-skogens projekt kopplat till ert partnerskap
     – En utsedd kontaktperson på Vi-skogen som ansvarar för samarbete
    – Möjlighet till skräddarsydda aktiviteter, tex försäljningskampanjer, interna och externa event
    – Banner som visar ert engagemang
    – Individuellt skräddarsytt kommunikationspaket för företagets kanaler (fb, webbsida, twitter etc)
    – Ett företagsdiplom per post och e-post
    – Ert företagsnamn och logotype listas på vår webbplats som Företagspartner 5000 träd
    – Webbknapp att använda i er mailfot
    – Webbknappen ”Företagspartner Vi-skogen 2017
    – Vårt e-nyhetsbrev
    – Ett tackbrev per post

Vill du veta mer?

Kontakta företagsgruppen på e-post: partnerskap@viskogen.se  eller ring på telefon: 08-120 372 00

Läs Vi-skogens policy för företagssamarbeten

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen