Klimatkompensation

Låt ditt företag klimat-kompensera med Vi-skogen

Bekämpa fattigdom, förbättra miljön och minska er klimatbelastning – att klimatkompensera genom Vi-skogen innebär många fördelar. De människor som drabbas hårdast av klimatförändringarna kan tack vare ert stöd öka sina skördar och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Certifierad koldioxidinlagring i träd och jordbruksmark

Vi-skogens klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project. I projektet får småskaliga bönder i västra Kenya betalt för att plantera träd på sina gårdar och låta träden stå orörda under ett visst antal år. Koldioxid binds inte bara i träd utan även i jordbruksmark, vilket gör vår klimatkompensationsmetod unik på marknaden. Kenya Agricultural Carbon Project är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verra, och når ca 30 000 bönder. Vi räknar ut hur mycket koldioxid som lagras in i varje gård och volymerna verifieras av en oberoende tredje part.

Varför klimatkompenserar andra företag?

Centrala Partihallen AB är en av våra företagspartners som tar ansvar för sina utsläpp genom att klimatkompensera. I den här korta filmen förklarar CPH varför de samarbetar med Vi-skogen och klimatkompenserar i Afrika när de levererar frukt och grönt i Sverige.

Är ditt företag intresserat av att klimatkompensera genom Vi-skogen?

Skicka ett e-postmeddelande till partnerskap(at)viskogen.se så kontaktar vi dig. Ange rubriken ”Klimatkompensation” i ämnesraden.

Klimatkompensation erbjuds än så länge bara till företag. Företag som klimatkompenserar genom Vi-skogen har ett seriöst miljöengagemang och arbetar aktivt för att i första hand minska sina utsläpp.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss på partnerskap@viskogen.se eller hör av er direkt till:

Jenny Nilsson +46 (0)72 070 36 86, jenny.nilsson@viskogen.se.

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen