Frågor och svar om klimatkompensation

Vad kostar det att klimatkompensera via Vi-skogen?

Vi-skogen har en pristrappa som börjar på 250 kr/tCO2 (exklusive moms), men blir lägre vid större volymer då organisationens administrativa kostnader per ton minskar vid större volymer.

Vi-skogen är inte en vinstdrivande aktör utan en ideell stiftelse med 90-konto, kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer och regleras genom Svensk Insamlingskontroll. Det är därför viktigt att Vi-skogen håller nere sina administrativa kostnader och följer de regler som krävs för ett 90-konto. Vi-skogens huvudsyfte att bekämpa fattigdom bland småskaliga bönder i östra Afrika genom agroforestry och hållbara jordbruksmetoder. Vi-skogens priser sätts utifrån att organisationen ska vara en intressant samarbetspartner på en konkurrensutsatt marknad, utan att andra viktiga åtaganden åsidosätts.

Är klimatkompensation momsbelagt?

Ja, från den 1 juli 2018 tillkommer moms på klimatkompensation då det ses som en tjänst.

Har jag någon ångerrätt om jag köper klimatkompensation?

Ja, samtliga kunder har ångerrätt i 30 dagar från att betalning inkommit. Läs mer i våra betalningsvillkor för klimatkompensation här.

Är klimatkompensation avdragsgillt? / Får en organisation/företag dra av sina kostnader för klimatkompensation?

Den 29 juli 2018 kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen som innebar att klimatkompensation blev avdragsgillt för alla svenska företag. Det krävs dock att klimatkompensationen syns i bolagets marknadsföring eller på något sätt kan påvisa ökad försäljning. Vi-skogen tar inget ansvar för de lagar och regler som finns kopplat till detta, inte heller utlovar vi några garantier att klimatkompensationen kommer vara avdragsgillt i samtliga fall.

Hur gör jag om mitt företag/jag vill komma igång med att klimatkompensera?

  1. Beräkna era utsläpp och kartlägg vad som genererar dem. Genom att få koll på era utsläpp och identifiera de handlingar som orsakar dem kan ni påbörja/utveckla ert hållbarhetsarbete.  Vill ni ha hjälp med att beräkna utsläppen kan ni använda er av Vi-skogens klimatkalkylator. Där kan utsläpp kring resor, evenemang, lokaler och vissa inköp räknas ut.Vi-skogen kan inte bidra med mer specifika utsläppsberäkningar eller strategier. Önskar ni hjälp med detta behöver ni ta kontakt med en konsult inom området – vår givarservice kan förmedla kontaktuppgifter.
  2. Reducera och undvik de handlingar som släpper ut växthusgaser och ersätt dem med klimatsmarta alternativ. Enkla tips är att gå över till webbaserade möten, resa mindre, byta till miljömärkt el och minska elförbrukningen samt välja vegetarisk kost på olika typer av event.
  3. Kompensera genom Vi-skogens klimatkalkylator för den resterande mängd (eller mer) av de utsläpp som inte kan undvikas.

Önskar du/ni mer fördjupad kunskap om klimatkompensation och hur Vi-skogen arbetar med klimatkompensation – så finns fler frågor och svar här.