Till gåvoshoppen

Bikupa

265 kr

Restriktioner mot smittspridningen i världen riskerar att försätta ytterligare 130 miljoner människor i akut hungersnöd. Varje krona räknas i kampen mot den största hungerkatastrofen världen sett på 50 år. En bikupa ger bättre förutsättningar för bönder i östra Afrika att motverka hunger.

Skänk din viktiga gåva idag. Tack för att du är med och gör skillnad!

 

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?