Till gåvoshoppen

Coronakrispaket

200 kr

Skänk en gåva till Vi-skogen så att vi kan stötta våra partnerorganisationers viktiga arbete att lyfta sina medlemmar ur fattigdom och bidra till ett starkare och hållbarare samhälle under och efter Coronakrisen. Nu riskerar decennier av arbete för en rättvis värld att gå förlorad.
Ditt stöd är viktigare än någonsin.

*Din gåva används där det bäst behövs just nu.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?