Gör något för klimatet

Edwin Kamugisha. Foto Elin Larsson.
Edwin Kamugisha. Foto Elin Larsson.
Många är engagerade i klimatfrågan och är villiga göra förändringar i sin vardag för att bidra till omställningen mot en mer hållbar framtid. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något och tillsammans kan vi göra mer.

Var klimatsmart

Genom att tänka en extra gång på hur vi lever hemma kan vi minska påfrestningarna på klimatet och miljön. Du kan minnas de tre B:na – Biffen, Bilen och Bostaden. Det är inom de områdena vi påverkar mest. Vad du äter, hur du transporterar dig och hur du bor. Man kan bestämma sig för att bli vegan eller vegetarian eller åtminstone äta mindre kött. Man kan till exempel cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen, eller ta tåget istället för flyget. I bostaden kan man numera välja vilken typ av energi man vill ha. Ett tips är då att välja Bra Miljöval El, eller annan förnyelsebar energi. Vi kan också återvinna och källsortera istället för att slänga allt i soporna. En så enkel sak som att cykla istället för att åka bil sparar lite miljöutrymme till någon, kanske i Afrika, som bättre behöver det.

Ät klimatsmart mat

Uppfödningen av djur står globalt sett för hela 18 procent av utsläpp av växthusgaser. Det är mer än utsläpp från trafiken. Genom att äta mindre kött minskar man klimatpåverkan och ökar naturens möjlighet att klara av klimatförändringarna. Man kan också tänka på att ta vara på rester och handla smart, så man slipper att slänga mat. Att handla närproducerat för att undvika långa transporter är också klimatsmart.

Handla rättvist

Välj varor som är producerade så att miljön inte belastas onödigt mycket och där mänskliga och etiska rättigheter efterföljs. De val du gör påverkar företagen att ta sitt ansvar, samtidigt som du stöttar rättvis handel.

Sprid kunskap

Hjälp till att sprida kunskap och berätta för andra människor om hur man kan hjälpa till. Skriv insändare, blogga, diskutera, med vänner, ta kontakt med företag, politiker och andra beslutsfattare och för fram dina åsikter. Det finns mycket du kan göra!

Biståndsknappen Foto Marcus Lundstedt

Panta burkar

Samla in pengar genom att panta burkar och flaskor. I Coops butiker kan man välja att skänka pengarna till Vi-skogen genom att trycka på den gula Biståndsknappen när man pantar sina burkar. Många småslantar blir tillsammans mycket pengar!

Sist men inte minst: Plantera träd!

Träden påverkar miljön positivt. Eftersom träden tar upp koldioxid hjälper de till att minska den globala uppvärmningen. Träden skapar också möjlighet för andra växter och djur att trivas, och ökar därför den biologiska mångfalden. Träd är fantastiska på så många sätt!

Här kan du bidra till att fler träd planteras.