Marie Claire Kabaganwa Foto: Elin Larsson

Rwanda

Agroforestrybonden Marie Claire Kabaganwa från Rwanda. Foto Elin Larsson, Vi-skogen.
Agroforestrybonden Marie Claire Kabaganwa från Rwanda. Foto Elin Larsson, Vi-skogen.
Vi hjälper till att förbättra livet för småbrukare i Rwanda genom att lära ut hur bönder kan plantera träd som del i sitt jordbruk, och genom att stärka bondeorganisationer. Vårt arbete ger bondefamiljer möjlighet att minska fattigdom, hunger och avskogning och öka den biologiska mångfalden.

Rwanda, ibland kallat landet med tusen kullar, är ett litet land i Östafrika känt för sin slående vackra natur. Officiella källor uppskattar att cirka 70 procent av befolkningen i Rwanda lever av jordbruk, och att två tredjedelar av dem är småbrukare. Men att livnära sig på jordbruk kan vara tufft i ett land med en befolkningstäthet på cirka 500 personer per kvadratkilometer (Världsbanken 2018). De största utmaningarna för småbrukarna är att få tillgång till mark, vatten och banktjänster, samt att tackla effekter av klimatförändringarna. Vi-skogen finns på plats för att stötta och stärka dessa småskaliga bönder.

Vad vi gör

Vi lär ut trädjordbruk och andra hållbara jordbruksmetoder för att hjälpa bönder att hålla sin odlingsmark bördig, få bättre avkastning, stoppa jorderosion och vara mer motståndskraftiga mot effekter av klimatförändringar. Vi arbetar med att förbättra kvaliteten på och tillgången till bra plantskolor för trädplantor. Vi gör det också möjligt för bönder att starta spar- och lånegrupper för att på så sätt ge dem tillgång till banktjänster. Därtill stärker vi lokala organisationer att arbeta aktivt med jämställdhets- och genusfrågor för att kvinnor ska få större inflytande.

Allt vårt arbete utförs tillsammans med lokala partners, mestadels bondeorganisationer. Vi hjälper våra partners att vara starka, oberoende och effektiva på alla nivåer så att de kan tjäna småbrukares intressen på bästa möjliga sätt. Vårt arbete i Rwanda är en del av ett övergripande program på Vi-skogen som vi kallar Agroforestry for Livelihood Empowerment, eller kort och gott ALIVE -programmet. Det fokuserar på att förbättra småbrukares liv genom agroforestry och genom att stärka bondeorganisationers kapacitet. Vårt arbete ger bondefamiljerna möjlighet att minska fattigdom, hunger och avskogning samt bidrar till ökad biologisk mångfald. Programmet  finansieras till största del av den svenska biståndsmyndigheten Sida.

Var vi finns

Vi-skogen har ett landskontor i Rwandas huvudstad Kigali. Vi samarbetar med lokala partnerorganisationer i distrikten Gakenke, Rulindo och Gicumbi i norra provinsen, Kamonyi- och Nyamagabe-distrikten i södra provinsen, Kayonza-distriktet i östra provinsen och i Gasabo-distriktet i och intill Kigali.

Läs mer här om våra samarbetspartners i Rwanda (på engelska).