Hela Sverige mot Hungerpandemin

Donera nu
Agnes Umugwaneza är en av bönderna i Rwanda som får stöd genom Vi-skogen. Foto Elin Larsson
Agnes Umugwaneza är en av bönderna i Rwanda som får stöd genom Vi-skogen. Foto Elin Larsson
Vi står nu mitt i en pandemi och coronakrisen drabbar människor som redan lever i stor utsatthet. Upp emot en halv miljard människor kan komma att knuffas ut i fattigdom. 130 miljoner människor riskerar akut hungersnöd. Flera årtionden av utveckling riskerar att gå förlorade.

Se vår talkshow Hela Sverige mot Hungerpandemin med Ellen Bergström och Torbjörn Averås Skorup

Så här kan du bidra

Ge en gåva

Ge en gåva

Ge en gåva som företag

Ge en gåva som företag

Ge en gåva i vår gåvoshop

Ge en gåva i vår gåvoshop

Mangoplanta 20 kr

Mangoplanta 20 kr

Köksträdgård 50 kr

Köksträdgård 50 kr

Bikupa 265 kr

Bikupa 265 kr

Enligt FN är coronavirusets effekt på ekonomier och samhällen så allvarlig att fler kan dö av hunger än av själva viruset. Nästa pandemi blir – Hungerpandemin.

Läs mer

Hela Sverige mot Hungerpandemin