Hela Sverige mot Hungerpandemin

Donera nu
Vi står nu mitt i en pandemi och coronakrisen drabbar människor som redan lever i stor utsatthet. Upp emot en halv miljard människor kan komma att knuffas ut i fattigdom. 130 miljoner människor riskerar akut hungersnöd. Flera årtionden av utveckling riskerar att gå förlorade.

Så här kan du bidra

Ge en gåva

Ge en gåva

Ge en gåva som företag

Ge en gåva som företag

Ge en gåva i vår gåvoshop

Ge en gåva i vår gåvoshop

Mangoplanta 20 kr

Mangoplanta 20 kr

Köksträdgård 50 kr

Köksträdgård 50 kr

Bikupa 265 kr

Bikupa 265 kr

Se vår talkshow Hela Sverige mot Hungerpandemin med Torbjörn Averås Skorup och Camilla Hamid

Enligt FN är coronavirusets effekt på ekonomier och samhällen så allvarlig att fler kan dö av hunger än av själva viruset. Nästa pandemi blir – Hungerpandemin.

Läs mer

Hela Sverige mot Hungerpandemin