Klimatkompensera så här

  1. Beräkna era utsläpp och kartlägg vad som genererar dem. Genom att få koll på ens utsläpp och identifiera handlingarna som orsakar dem kan man påbörja/ utveckla sitt hållbarhetsarbete.  Vill ni ha hjälp med att beräkna utsläppen kan ni använda er av Vi-skogens klimatkalkylator. Där kan utsläpp kring resor, evenemang, lokaler och vissa inköp räknas ut. Önskar ni mer specifika utsläppsberäkningar eller strategier för åtgärder – kontakta givarservice.
  2. Reducera och undvik de handlingar som släpper ut växthusgaser och ersätt dem med klimatsmarta alternativ. Enkla tips är att gå över till webbaserade möten, resa mindre, byta till miljömärkt el och minska elförbrukningen samt välja vegetarisk kost på olika typer av event.
  3. Kompensera genom Vi-skogens klimatkalkylator för den resterande mängd (eller mer) av de utsläpp som inte kan undvikas.