Personal i Stockholm

Givarservice

Alexandra Elgue

Givarservice

Kim Nicoletti

Tf temledare Givarservice

Helene Wennström

Givarservice

Vi-skogen

Eva Åberg

Verksamhetschef
CN

Chirag Nagpal

Programhandläggare resursmobilisering
SO

Saif Omar

Rådgivare uppföljning och utvärdering
JR

Joakim Rådström

Presskommunikatör

Malin von Strauss

Pressansvarig och samordnare global kommunikation

Jenny Wickström

Rådgivare innovativ finansiering och klimatkompensation
MG

Malin Gustafsson

Samordnare Agroforestry Network (deltid)

Marknadsavdelningen

Sofie Labraaten

Digital projektledare

Carola Rydstedt

Digital kommunikatör

Johanna Spetz

Projektledare insamling

Susanna Wendt

Projektledare

Anna Wärmländer

Analys och statistik

Administrativa avdelningen

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Anna Ryberg

Chef Human resources

Daniela Fitger

Ekonomichef

Björn Druse

Controller

Lada Illarionova Biskup

Compliance Controller

Anna Jos

Organisationssekreterare

Anna Karlberg

Administrativ assistent
SK

Susan Kronberg

Financial controller

Sandra Lindholm

Financial Controller

Linn Malmborg

HR Partner

Jonatan Nilsson

Redovisningsekonom

Ledningsgruppen

Anna Tibblin

Generalsekreterare

Eva Åberg

Verksamhetschef

Anna Ryberg

Chef Human resources

Andreas Dolk

Internationell chef

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Marcus Lundstedt

Press- och påverkanchef