Webbinarium om möjligheter och hinder för unga utövare av agroforestry

Mwita Igayi, en ung jordbrukare från Serengeti-Mara-regionen i Tanzania. Foto Joy Kivata.

Mwita Igayi, en ung jordbrukare från Serengeti-Mara-regionen i Tanzania. Foto Joy Kivata.

Under ett lunch-webbinarium 10 mars lanserar Agroforestry Network policy-briefet Agroforestry and youth – possibilities and barriers. Översikten visar på skogsjordbrukets roll för unga jordbrukares försörjning i afrikanska länder söder om Sahara, samt ger konkreta rekommendationer till beslutsfattare. Eventet sker på engelska.

Ungdomar befinner sig i en övergångsfas på väg mot vuxenlivet – en övergång som i sig kan vara en utmaning. Unga jordbrukare som bor på landsbygden står i dag inför ytterligare utmaningar, såsom ökande arbetslöshet i spåren av coronapandemin, allt fler negativa effekter av klimatförändringarna, och en allt mer otrygg tillgång till mat.

Agroforestry – en jordbruksteknik som kombinerar odling av grödor, betesmarker och träd – kan ta itu med några av dessa utmaningar och samtidigt bidra till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling. I policy-briefet beskrivs konkreta rekommendationer för beslutsfattare om hur agroforestry kan användas på ett inkluderande sätt för att skapa nya möjligheter för ungdomar.

Datum: 10 mars 2022
Tid: 12:00 – 13:00 CET
Plattform: Microsoft Teams.  Registrera dig här för att få möteslänk.
Koordinator: Matilda Palm, matilda.palm@viskogen.se

Program

Session I
Introduction by Eva Åberg, Director of Vi Agroforestry/Vi-skogen
Key note speaker Stockholm+50 and youth, Anna Axelsson, Sida

Session II
Presentation of the policy brief, Alice Castensson and Jonathan Eng, Siani

Session III
Panel dialogue, moderated by Matilda Palm, Coordinator Agroforestry Network. Panelists:

  • Akilimali Ndatabaye Ephrem, Université Officielle de Bukavu, DRC
  • Stephano Msuya, MVIWAKI (National Networks of Farmers’ Groups in Tanzania)
  • Celina Butali, Regional Gender, Children and Youth Advisor, Vi Agroforestry/Vi-skogen
  • Elizabeth Gulugulu, African Youth Initiative on Climate Change Zimbabwe, representing the Sthlm+50 Youth Task Force

Session IIII
Conclusions and way forward, Matilda Palm, Coordinator Agroforestry Network

Ladda ner briefet här .

Av

Åsa Ljusenius