Resultat av vårt arbete

Under 2017 planterades 5 335 190 träd på bönders gårdar i länderna runt Victoriasjön, träd som minskar fattigdom och förbättrar miljön. Det är 787 000 fler jämfört med 2016-

Varifrån kommer pengarna?

Vi-skogens intäkter för 2017 uppgick till drygt 90 miljoner kronor. Mer än hälften av pengarna kom genom insamling från företag och privatpersoner och är en väldigt viktig del i finansiering. Våra insamlade pengar finansierar den del som krävs för att Sida ska ge ekonomiskt stöd till vårt biståndsarbete. Insamlingen inklusive produktförsäljning för 2017 uppgick till 68 miljoner kronor. Av det ekonomiska stödet kom 21 procent från Sida.

Så används pengarna

Av varje hundralapp som kom in till Vi-skogen under 2016 gick 78 kronor till ändamålet. 15 kronor gick till insamling, 5 kronor till kommunikation och administration och 2 krona till produktionskostnader.

Geografisk fördelning av medel

Vi finns i fyra länder; Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania, som ligger runt Victoriasjön i Afrika. Vårt arbete styrs av styrelsen som består av representanter från bland annat Kooperativa Förbundet och Coop. Fördelningen mellan länderna under 2017 såg ut så här: Uganda 13 %, Rwanda 14 %, Kenya 27 %, Tanzania 15 %, Regionala program 23 %, Stockholm 8 %.

Exempel på vårt biståndsarbete under 2017

 • 2 391 644meter snabbväxande träd och buskar planterades i rader på böndernas gårdar.
 • 106 051 familjer och 20 912 bondegrupper arbetade med Vi-skogens metoder.
 • 452 grupper utbildades i hiv- och aidsfrågor och i hur man kan hjälpa smittade och drabbade medlemmar.
 • 68 860 bönder deltog i utbildningar om klimatförändringarnas effekter.
 • 1 989 spara- och lånagrupper med sammanlagt 62 343 medlemmar var aktiva under året.
 • 31 571 hushåll använde alternativa energikällor, som biogas, solceller och briketter.
 • 2 777 bondegrupper utbildades i rättighetsbaserat perspektiv för utveckling.
 • 53 876 bönder använde metoder som motverkar jorderosion.
 • 50 226 hushåll deltog i utbildningar om vikten av att odla olika sorters grödor och om hur man får tillräckligt med näring genom kosten.
 • 14 876 hushåll hade ett vattenuppsamlingssystem, vilket mildrar effekterna av torka.
 • 582 köksträdgårdar etablerades på skolor.

Verksamhetsberättelse

Ladda ner Vi-skogens årsredovisning 2017

Vill du beställa en verksamhetsberättelse på posten? Skicka e-post till givarservice(at)viskogen.se och ange din adress och hur många exemplar du vill ha.

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen