Resultat av vårt arbete

Under 2016 planterades 4 767 093 träd på bönders gårdar i länderna runt Victoriasjön, träd som minskar fattigdom och förbättrar miljön.

Varifrån kommer pengarna?

Vi-skogens intäkter för 2016 uppgick till närmare 82 miljoner kronor. Mer än hälften av pengarna kom genom insamling från företag och privatpersoner och är en väldigt viktig del i finansiering. Våra insamlade pengar finansierar den del som krävs för att Sida ska ge ekonomiskt stöd till vårt biståndsarbete. Insamlingen inklusive produktförsäljning för 2016 uppgick till över 52 miljoner kronor. Av det ekonomiska stödet kom 20 procent från Sida.

Så används pengarna

Av varje hundralapp som kom in till Vi-skogen under 2016 gick 77 kronor till ändamålet. 10 kronor gick till insamling, 12 kronor till kommunikation och administration och 1 krona till produktionskostnader.

Geografisk fördelning av medel

Vi finns i fyra länder; Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania, som ligger runt Victoriasjön i Afrika. Vårt arbete styrs av styrelsen som består av representanter från bland annat Kooperativa Förbundet och Coop. Fördelningen mellan länderna under 2016 såg ut så här: Uganda 12 %, Rwanda 15 %, Kenya 25 %, Tanzania 16 %, Programkontoret i Kenya 25 %, Stockholm 8 %.

Exempel på vårt biståndsarbete under 2016

 • 2 562 867 meter snabbväxande träd och buskar planterades i rader på böndernas gårdar.
 • 126 729 familjer och 6 199 bondegrupper arbetade med Vi-skogens metoder.
 • 302 grupper utbildades i hiv- och aidsfrågor och i hur man kan hjälpa smittade och drabbade medlemmar.
 • 72 723 bönder deltog i utbildningar om klimatförändringarnas effekter.
 • 2 915 spara- och lånagrupper med sammanlagt 62 343 medlemmar var aktiva under året.
 • 26 645 hushåll använde alternativa energikällor, som biogas, solceller och briketter.
 • 404 bondegrupper utbildades i rättighetsbaserat perspektiv för utveckling.
 • 31 711 bönder använde metoder som motverkar jorderosion.
 • 41 758 hushåll deltog i utbildningar om vikten av att odla olika sorters grödor och om hur man får tillräckligt med näring genom kosten.
 • 20 853 hushåll hade ett vattenuppsamlingssystem, vilket mildrar effekterna av torka.
 • 306 köksträdgårdar etablerades på skolor.

Verksamhetsberättelse

Ladda ner Vi-skogens Verksamhetsberättelse för 2016 (pdf)

Vill du beställa en verksamhetsberättelse på posten? Skicka e-post till givarservice(at)viskogen.se och ange din adress och hur många exemplar du vill ha.

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen