Styrning och kontroll

Strategi och stadgar

Läs Vi-skogens strategi för 2017-2021 (PDF) eller ta del av Vi-skogens stadgar (PDF).

Verksamhetsberättelse

I Vi-skogens Verksamhetsberättelse 2016 kan du bland annat läsa hur Vi-skogen har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen.

FRII:s kvalitetskod

Vi-skogen och andra seriösa insamlingsorganisationer är beroende av allmänhetens stöd för att kunna utföra sitt viktiga arbete. För att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen har paraplyorganisationen FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) skapat en kvalitetskod.

Koden består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Syftet är att uppnå större medvetenhet om hur ideella organisationer arbetar, samt se till att det finns strukturer för utvärdering av verksamheten. Koden är principbaserad, vilket innebär att man ska följa riktlinjerna eller förklara avvikelser.

I en årlig kodrapport ska de organisationer som är medlemmar i FRII redovisa en sammanfattning av hur man förhåller sig till riktlinjerna.

Vi-skogen är medlemmar i FRII och stöder initiativet för ökad öppenhet. Vi-skogen tillämpar koden från år 2009 och nedan finns en rapport för det gångna året.

Läs mer om FRII (extern länk)

Ladda ner effektrapporten för 2016 (PDF)

Styrdokument

Policy för konsolidering och kapitalplaceringar (PDF).

Vi-skogens stiftelseurkund (PDF)

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar