Styrning och kontroll

Strategi och stadgar

Läs Vi-skogens strategi för 2017-2021 (PDF) eller ta del av Vi-skogens stadgar (PDF).

Verksamhetsberättelse

I Vi-skogens Verksamhetsberättelse 2016 kan du bland annat läsa hur Vi-skogen har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen.

FRII:s kvalitetskod

Vi-skogen och andra seriösa insamlingsorganisationer är beroende av allmänhetens stöd för att kunna utföra sitt viktiga arbete. För att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen har paraplyorganisationen FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) skapat en kvalitetskod.

Koden består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Syftet är att uppnå större medvetenhet om hur ideella organisationer arbetar, samt se till att det finns strukturer för utvärdering av verksamheten. Koden är principbaserad, vilket innebär att man ska följa riktlinjerna eller förklara avvikelser.

I en årlig kodrapport ska de organisationer som är medlemmar i FRII redovisa en sammanfattning av hur man förhåller sig till riktlinjerna.

Vi-skogen är medlemmar i FRII och stöder initiativet för ökad öppenhet. Vi-skogen tillämpar koden från år 2009 och nedan finns en rapport för det gångna året.

Läs mer om FRII (extern länk)

Ladda ner effektrapporten för 2016 (PDF)

Svensk Insamlingskontroll

Vi-skogen är en av de insamlingsorganisationer i Sverige som fått tillstånd av Svensk Insamlingskontroll (extern länk) att använda sig av ett 90-konto, det vill säga ett bank- och plusgironummer som börjar på 90. Svensk Insamlingskontroll ser till att pengar som samlas in genom ett 90-konto gör det under betryggande kontroll.

Svensk Insamlingskontroll bevakar insamlingsorganisationer och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Det innebär att insamlingar inte ska belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder ska användas och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll ska utvecklas.

Styrdokument

Här hittar du styrdokument som Vi-skogen använder.

Policy för konsolidering och kapitalplaceringar (PDF).

Vi-skogens stiftelseurkund (PDF)

 

Visselblåsartjänst

Vi-skogen har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policyer och riktlinjer. Syftet är att uppmuntra allmänhet, medarbetare och samarbetspartners att kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier och att säkerställa en säker utredningsprocess. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå och är ett led i vår plan att förbättra hanteringen av anti-korruption.

Riktlinjer Vi-skogens visselblåsartjänst (PDF)

Länk till externt verktyg 

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen