Vår ekonomi

Verksamhetsberättelse

I Vi-skogens Verksamhetsberättelse 2018 kan du bland annat läsa hur Vi-skogen har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen.

Lön och arvoden

We Effect och Vi-skogens styrelser anställer gemensamt generalsekreteraren och beslutar om lönen. Nuvarande Generalsekreterare Anna Tibblin har en månadsinkomst på 88 000 kronor, 80 procent är ersättning från We Effect och 20 procent är ersättning från Vi-skogen. Villkor: ömsesidig uppsägning 6 månader, vid uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Övrig ersättning inkl pension utgår från vårt kollektivavtal. Vi-skogens styrelse arbetar helt ideellt och får alltså ingen ersättning för sitt arbete.

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen