Rwanda

Vi-skogen har ett landskontor i Kigali, Rwanda. I Rwanda är arbetet fokuserat på jämställdhets- och genusfrågor.

Våra partners i Rwanda arbetar med att förbättra kvaliteten på och tillgången till bra plantskolor. Detta har lett till ökad trädplantning och också ökat överlevnaden av växterna. De senaste åren har Vi-skogen utökat arbetet i Rwanda genom att samarbeta med fler lokala partners. Vi ökar kapaciteten för jordbrukarnas organisationer inom hållbart jordbruk och agroforestry för att bekämpa fattigdom och stärker medlemmarnas röster för att öka demokratin inom deras organisationer.

Rwanda är kuperat och bördigt och ett av de tätaste befolkade länderna i Afrika med en befolkning på cirka 12 miljoner människor (2017). Landet gränsar till DR Kongo, Tanzania, Uganda och Burundi. Jordbruket är avgörande för tillväxt och för att minska fattigdomen i Rwanda. Nästan 80 procent av befolkningen har jordbruksverksamhet som sin största inkomstkälla. De största utmaningarna för småbrukarna är markbegränsningar på grund av befolkningstryck, dålig vattenhantering, dålig tillgång till finansiella tjänster och klimatförändringar.

Vi-skogen har ett övergripande program i Rwanda. Vårt arbete i landet fokuserar på att förbättra småbrukarnas liv genom agroforestry och genom att stärka bondorganisationernas kapacitet. Vårt arbete ger bondfamiljer möjlighet att minska fattigdom, hunger och avskogning samt bidrar till ökad biologisk mångfald.