Vi-skogens infoambassadörer

Det är med stolthet och tacksamhet vi presenterar Vi-skogens infoambassadörer: privatpersoner som med ett stort engagemang och ett lika stort hjärta gör en extra insats för bönderna i Afrika. Infoambassadörerna hjälper oss att sprida kunskap om Vi-skogens verksamhet genom att hålla föredrag och arrangera informationsträffar runt om i Sverige.