Vi-skogens infoambassadörer

Det är med stolthet och tacksamhet vi presenterar Vi-skogens infoambassadörer: privatpersoner som med ett stort engagemang och ett lika stort hjärta gör en extra insats för bönderna i Afrika. Infoambassadörerna hjälper oss att sprida kunskap om Vi-skogens verksamhet genom att hålla föredrag och arrangera informationsträffar runt om i Sverige.

Vill du boka en föreläsning kontaktar du oss på: info@viskogen.se

Amanda Dahlin

Kontakt: amanda.c.dahlin@gmail.com
Tel:073-760 22 40 Ort: Göteborg
Relation till Vi-skogen: Vi-skogens praktikant i Uganda 2014/2015. Bodde då i Uganda, men besökte även Rwanda och Kenya under praktikperioden.

”Vi-skogens arbete gör skillnad på lång sikt och ger den effekt som efterfrågas i utvecklingsarbeten. Genom att klimatfrågan kombineras med fattigdomsbekämpning möts mina två intresseområden. Därför känns det naturligt att sprida kunskap om denna typ av initiativ vidare.”

Anders Schüllerqvist

Kontakt: anders.sch@telia.com
Tel: 070-694 21 76
Ort: Kan föreläsa i hela Stockholmsområdet
Relation till Vi-skogen: Pensionär med stort Afrikaintresse efter att ha bott där ett par år på 70-talet. Har köpt massor av Vi-skogsträd sedan starten 1985 och besökte Vi-skogen i Kenya och Tanzania år 2011.

”Vi-skogen kombinerar på ett fantastiskt bra sätt fattigdomsbekämpning, miljöengagemang och klimatnytta.”

Britt Marie Svärd

Kontakt: bmsvard@hotmail.com
Tel: 0760-82 33 88
Ort: Göteborgsområdet
Relation till Vi-skogen: Besökte Vi-skogen i Kenya 2006 och mötte då Vi-skogens dåvarande medarbetare Pamela Abila. Besökte Pamela igen 2013.

"Vi-skogen har skapat möjligheter för bönder och deras familjer att öka sin livskvalitet genom att sprida kunskap om agroforestry och vikten av samarbete. Jag kunde se böndernas stolthet över vad de åstadkommit, t.ex. att odla sin egen ved eller återta tidigare obrukbar mark. Så småningom kunde de även få kontanter i handen. Detta inspirerar mig till att tipsa vänner och bekanta om att köpa träd i Vi-skogen i stället för saker i present och att berätta om Vi-skogens meningsfulla arbete."

Fia Molander

Kontakt: fiamolander1@gmail.com
Tel: +46 702 20 51 40 eller
+44 77 24 02 66 36
Ort: Kan föreläsa i London och i Stockholmsområdet
Relation till Vi-skogen: Praktikant under 5 månaders tid i Kigali, Rwanda 2014/15. Besökte i samband med det verksamheten i Uganda och regionkontoret i Nairobi.

"Praktiken hos Vi-skogen har gett mig så otroligt mycket vad det gäller personlig utveckling och möten med människor. Jag vill ge något tillbaka genom att fortsätta berätta om det fantastiska arbete de anställda i både Sverige och Östafrika utför.”

Gerd Dietrich

Kontakt: gerd.dietrich@gmx.ch
Tel: +41 76 532 02 52 eller
+41 44 710 56 53
Ort: Kan föreläsa i Schweiz men även i på svenska organisationer i andra länder
Relation till Vi-skogen: Kontakt med Vi-skogen sedan 1984. Föreläsningar, försäljning av gåvokort och julkort sedan länge tillbaka. Fick Sten Lundgren-stipendiet 2004. 1993 resa till Kenya med Sten Lundgren. 2004 resa till Kenya och Uganda med Kf Sthlm studiecirkel. 2007 resa till Tanzania.

"Jag försöker öka kännedomen utanför Sverige om Vi-skogens verksamhet och förklara fördelarna med agroforestry som metod. Det finns ett ordspråk, som lyder: Där det finns en vilja, finns det en väg. Viljan finns hos bönderna, framför allt hos kvinnorna, och vägen försöker jag bredda.”

Gunnar Björkman

Kontakt: gunnar.bjoerkman@telia.com
Tel: 073-071 81 60
Ort: Finns tillgänglig över hela Sverige
Relation till Vi-skogen: Givare sedan 1985. Har varit i Kitale, Kenya och i Masaka, Uganda (2001 och 2004), samt i Musoma, Tanzania och Kisumu, Kenya (2010).

"Träd är livet. Med kunskap skapar Vi-bönderna mycket bättre levnadsvillkor för sig och sina familjer och tillsammans med andra bönder en bättre miljö. Jag vill berätta om det fantastiska arbete som Vi-skogen gör och om de enskilda småböndernas stolthet över sin nya kunskap.”

Jeanette Ohlsson Carlborg

Kontakt: jeanette@kulturlank.nu
Tel: 070-845 05 68
Ort: Malmö
Relation till Vi-skogen: Startade en egen insamling, "Stina-skogen" 2014, med målet att plantera 100 000 träd. Besökte Vi-skogen i Kigali, Rwanda, i januari 2015.

”Vi-Skogen bidrar till att det kommer att finnas träd kvar på jorden för alla kommande generationer.”

Mats Nittve

Kontakt: mats@nittve.se
Tel: 070-646 62 34
Ort: Stockholm
Relation till Vi-skogen: Var i Vi-skogen i mars 2016. Är sedan många år yrkesverksam som landskapsvårdare och arborist. Har i många år kompenserat sitt eget trädfällande med trädplantering i Vi-skogen. Jobbat för Vi-skogen på Konsum Rönninge.

”Jag är trädkramare, samtidigt som jag fäller träd yrkesmässigt. Lustigt nog fungerar det. Jag har fått några kunder att avstå från att fälla värdefulla träd, det känns bra. Trädintresset är livslångt, men självklart inte viktigare än människointresset. Mina intryck från min resa i Kenya säger mig att Vi-skogen jobbar framgångsrikt med fattigdomsbekämpning, genom upplysning om agroforestry, jämlikhet och klimat. Vi-skogen är ett föredöme i det arbetet, därför önskar jag av hela mitt hjärta att den ska växa!”

Siri Axelson

Kontakt: siri.axelson@gmail.com
Tel: 0725-02 16 21
Ort: Nyköping, kan även föreläsa i Stockholmsområdet
Relation till Vi-skogen: Vi-skogens praktikant i Uganda 2014/2015. Bodde då i Uganda, men besökte även Rwanda och Kenya under praktikperioden.

"Under min tid i Uganda fick jag se med egna ögon att Vi-skogens arbete har effekt på lång sikt och verkligen gör skillnad för människors liv. Deras arbete är otroligt viktigt och därför vill jag vara med och sprida kunskapen vidare."

Sven-Olof Einarsson

Kontakt: voyage@telia.com
Tel: 070-217 06 15
Ort: Stockholm, men kan föreläsa i princip var som helst
Relation till Vi-skogen: Varit givare sedan 1986 och rekryterat både företag och privatpersoner som supportrar. Har varit regelbundet i Vi-skogen sedan 1986 genom de resor jag i mitt yrke arrangerar för Vi-tidningens reseklubb. Har på så sätt lärt känna de flesta som arbetar på plats.

”Vi-skogen tillför stora värden miljömässigt och försörjningsmässigt till Östafrikas småbönder. Inriktningen på agroforestry har möjliggjort utnyttjandet av jordar som tidigare ansetts obrukbara. Dessutom bidrar Vi-skogen med demokratiutveckling och jämställdhet.”

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen