Tanzania

Vårt landskontor i Tanzania ligger i Mwanza och vårt arbete i landet fokuserar starkt på såväl miljöfrågor som att utrota fattigdom.

Vi arbetar med flera partnerorganisationer i olika delar av landet. Vi stöder vaniljbönder, jordbrukare som arbetar med bananer, jordbrukare som lever i områden med vilda djur och jordbrukare som drabbats av klimatförändringar. De senaste åren har Vi-skogen utvecklat nya projekt och involverat nya partners och områden i vårt arbete. Vi-skogen arbetar för att öka kapaciteten hos böndernas organisationer i hållbart jordbruk och agroforestry för att bekämpa fattigdom och stärka medlemmarnas röster för att öka demokratin inom deras organisationer.

Tanzania har en befolkning på 55 miljoner och majoriteten av befolkningen är engagerade i jordbrukssektorn. Jordbruk är avgörande för tillväxt och minskning av fattigdom i Uganda. De största utmaningarna för småbrukarna är befolkningstrycket, avskogning, dålig tillgång till finansiella tjänster och klimatförändringar.

Vi-skogen har två pågående projekt och ett övergripande program i Tanzania. Vårt arbete i landet fokuserar på att förbättra småbrukarnas liv genom agroforestry och genom att stärka bondorganisationernas kapacitet. Vårt arbete ger bondfamiljer möjlighet att minska fattigdom, hunger och avskogning samt bidrar till ökad biologisk mångfald. Vi-skogen har ett klimatkompenseringsprojekt i Tanzania.