Uganda

Vi-skogen har lång erfarenhet från att arbeta i Uganda. Vi har förbättrat miljön och försörjningen för småbrukare i landet i mer än 25 år.

Vårt landskontor i Uganda ligger i Kampala och vårt arbete fokuserar på både miljöfrågor och för att utrota fattigdom. Vi arbetar med flera partnerorganisationer i olika delar av landet. Vi stöder kaffebönder, boskapsbönder , flyktingar i norra delen av landet och jordbrukare som påverkas av avskogningen. De senaste åren har Vi-skogen utvecklat nya projekt och involverat nya partners och områden i vårt arbete. Vi-skogen ökar kunskaper hos böndernas organisationer i hållbart jordbruk och agroforestry för att bekämpa fattigdom och stärka medlemmarnas röster för att öka demokratin inom deras organisationer.

Uganda, som ligger över ekvatorn, är uppdelat i tre huvudområden – lågland med träskmark, en bördig platå med trädbevuxna kullar och en ökenregion. Landet påverkas starkt av avskogning. 1990 hade Uganda mer än fem miljoner hektar skog, men endast 3,5 miljoner hektar återstod år 2005. Om avskogningen fortsätter i samma takt riskerar Uganda att förlorat all skogsmark till 2030. Jordbruk är avgörande för tillväxt och minskning av fattigdomen i Uganda. . Mer än 80 procent av befolkningen bedriver jordbruksverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla. De största utmaningarna för småbrukarna är befolkningstrycket, avskogning, dålig tillgång till finansiella tjänster och klimatförändringar.

Vi-skogen har tre pågående projekt och ett övergripande program i Uganda. Vårt arbete i landet fokuserar på att förbättra småbrukarnas liv genom agroforestry och genom att stärka bondorganisationernas kapacitet. Vårt arbete ger bondfamiljer möjlighet att minska fattigdom, hunger och avskogning samt bidrar till ökad biologisk mångfald. Vi-skogen driver ett klimatkompenseringsprojekt i Uganda.