Träden runt Victoriasjön

Över 80 trädarter planteras tillsammans med grödor på böndernas gårdar i östra Afrika. De har olika egenskaper, vissa är snabbväxande, ger foder till djuren, frukt och timmer. Nedan ser du några av de träd som planteras.

Canarium

Canarium (Canarium schweinfurthi) är ett storvuxet träd som förekommer lokalt längs Victoriasjön i Uganda. Trädet producerar en ätbar frukt men dess främsta användningsområde är som timmer där virket används vid vedtillverkning. Trädet är också ett omtyckt skuggträd.

 

Äppelringsakacia

Äppelringsakacia (Acacia albida) är ett av de högsta träden i familjen Acacia. Det kan bli hela 30 meter högt med spretande grenar och rundad krona. Det är ett kvävefixerande träd vars blommor ger honung.

Barktygsträd

Barktygsträdet (Ficus natalensis) blir hela 30 meter högt och växer vid flodstränder och i torrare områden. Barken från vuxna träd används till tyg. Från en 50 cm bred remsa kan ett två meter brett tyg bankas ut. Trädet är en mycket bra jordförbättrare. Växtkraften är imponerande – sätter man en avhuggen gren i jorden växer den upp till ett nytt träd.

Cordia

Cordia (cordia africana) kan bli allt mellan 10 och 25 meter högt och är lövfällande. Det är ett vackert träd som ger god skugga och som därför gärna planteras längs gator och parker. De snabbt multnande löven ger den bästa matjorden. Den söta nektaren lockar många bin och därför hänger man ofta bikupor i trädet. Bikuporna ser ut som långa rör. Virket används till möbler och finare snickerier.

 

Fikonträd. Foto: Riccardo Gangale

Fikonträd

Fikonträd (Ficus thonninhii) är ett träd som kan bli upp till 20 meter högt. Det växer på torra marker och är en utmärkt jordförbättrare. Trädet ger goda frukter och fungerar bra som brännved. Bladen sägs ha inflammationshämmande egenskaper.

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen