Träd minskar fattigdom

Träd bidrar till större skördar. Detta innebär att de familjer Vi-skogen jobbar tillsammans med på landsbygden får ett överskott från sin gård som de kan sälja. Och pengarna behövs. Genom att skapa sig en liten inkomst kan familjerna till exempel betala skolavgifter och vård. En del kan också sparas för framtiden.

Bristen på banker och finansiella tjänster på landsbygden är stor. Med stöd från Vi-skogen får bönderna utbildning i företagsekonomi. Genom att se sitt jordbruk som ett företag kan de organisera sig i spar- och lånegrupper. Genom att gå samman kan de förhandla bättre priser och göra gemensamma inköp. Med större vinst kan de investera i sina verksamheter. Med möjlighet att låna pengar blir familjerna inte heller lika sårbara för akuta utgifter som mediciner och sjukhusbesök.

Se en film om kvinnor som lyckats med sitt företagande