Träd skapar jämställdhet

Vi-skogens mål är att kvinnor i östra Afrika ska ha samma rätt till land som männen. Vi-skogen arbetar för att kvinnor fritt ska få bestämma över sin ekonomiska utveckling och politiska delaktighet.

Vi utbildar kvinnor och män inom områden som vi vet påverkar jämställdheten positivt. Jämställdhet gynnar hela familjen. När kvinnan och mannen arbetar sida vid sida och fattar gemensamma beslut ökar produktionen – och på så sätt även ekonomin – på gården.

Du kan läsa mer om hur det går till här nedanför

Träd skapar jämställdhet

Omställning till agroforestry

…vilket ökar produktionen av grödor. Familjen får ett överskott från skörden som de har möjlighet att sälja. Mer pengar till hushållet gynnar hela familjen, men kanske främst kvinnorna: med extra pengar kan familjen effektivisera gården, där kvinnan vanligtvis drar det största och tyngsta lasset.

Metoder som sparar energi

…som vedsnåla spisar och biogasanläggningar. Det gör situationen bättre för kvinnorna eftersom de spar tid och kraft på att slippa bära lika mycket ved. Dessutom slipper de andas in mycket av den rök som en traditionell spis bildar i köket.

Jämställd ekonomi

Familjerna får lära sig vikten av att gå ifrån de traditionella könsrollerna och göromålen, för att istället se gården som ett gemensamt företag där beslut fattas tillsammans i familjen. När frågan om hur pengarna används blir ett gemensamt beslut investeras de oftare i gården och i barnens skolgång – bra både på kort och lång sikt.

Spar- och lånegrupper

Familjen får tillgång till både lån för att investera i gården och ränta från de insatta pengarna. Detta stärker jämställdheten eftersom kvinnorna får större inflytande över hur familjens pengar används.

Jordbruk som ett företag