Träd skapar oberoende

Utan kunskap om ett hållbart jordbruk finns ingen grund för ett långsiktigt oberoende. Därför arbetar Vi-skogen i partnerskap med att stärka lokala bondeorganisationer i östra Afrika. En kunskapsbank byggs upp och lever kvar i området utan att bönderna är beroende av att Vi-skogen är på plats. Vi säkerställer att våra partners är rustade för att kunna planera, leda och följa upp arbetet med att utbilda bönder i hållbart jordbruk och agroforestry.

Vi-skogen går bara in i partnerskap med organisationer som är demokratiska och som arbetar jämställt. Rådgivare utbildas inom organisationen, som i sin tur utbildar sina medlemmar. Med en fungerande bondeorganisation bakom sig kan familjerna bli självförsörjande och barnen kan gå i skolan. Ett viktigt steg för stabilitet och oberoende.

 

Bli månadsgivare

15 träd 15 TRÄD
10 träd 10 TRÄD
5 träd 5 TRÄD

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen