Träd skapar hållbarhet

Över 20 procent av alla koldioxidutsläpp beror på avskogningen – det är mer än vad hela transportsektorn släpper ut. Många naturskogar försvinner på grund av efterfrågan på ved och virke.

Vi-skogens arbete med trädplantering minskar trycket på naturskogarna. Istället för att hugga ner naturskogen och på så sätt bidra till att skada den biologiska mångfalden, kan bönderna odla snabbväxande träd på sina gårdar.

Och bönderna får inte bara ut ved av sina träd: under de år som träden växer på gården kan bladen användas som foder till djuren, träden ger skugga, vindskydd och mycket mer. Dessutom minskar trädplanteringen klimatförändringarna genom att koldioxid binds och lagras i träden och i marken.

 

SE VÅR FILM OM HUR TRÄD FÖRBÄTTRAR MILJÖN I RWANDA.

Bli månadsgivare

15 träd 15 TRÄD
10 träd 10 TRÄD
5 träd 5 TRÄD

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen