Klimatkompensation

Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom.

”Vi är den första generationen som känner av klimatförändringarna, och den sista som kan göra något åt den.” Barack Obama 

KLIMATKOMPENSERA NU >>

Dubbel effekt för bönderna

Vi-skogens klimatkompensation ökar inte bara böndernas intäkter, det ökar också deras skördar som leder till tryggad livsmedelsförsörjning, vilket ger dem möjlighet att lyfta sig själva ur fattigdom. Den mängd koldioxid som säljs till företag och privatpersoner ger direkt betalning till bönderna som medverkar i projektet. Men intäkterna från koldioxidinlagringen är bara en bonus för bönderna: Den största vinsten är att skördar och produktiviteten ökar, vilket ger mat på bordet, inkomster från försäljning av överskott och möjligheten att lyfta sig själva ur fattigdom. Projektet genererar därmed inte bara miljömässiga fördelar, utan även positiva ekonomiska och sociala effekter för de medverkande bondefamiljerna.

Varför behöver vi klimatkompensera?

Världen står inför den trefaldiga utmaningen att både hållas oss under 1,5 graders temperaturökning, samtidigt som människor anpassar sig till klimatförändringarnas effekter och vi förbereder oss på att försörja 9,8 miljarder människor år 2050.

Den ökade temperaturen resulterar i alltmer extrema väder som torka och översvämningar. Redan idag orsakar detta stora bekymmer för människor och djur världen över. Värst drabbas människor i fattiga länder som inte har möjlighet att stå emot de klimatförändringar som uppvärmningen för med sig. Världens rika länder har stått för merparten av dessa utsläpp historiskt och har därmed störst ansvar att minska dem. Adressering av livsmedelsförsörjning tillsammans med bekämpning mot klimatförändringar och markförstöring är en sammanflätad global utmaning där Vi-skogen gör en stor insats för förändring. Med ett gemensamt krafttag för minskade utsläpp och klimatkompensation som lagrar koldioxid i träd och mark kan vi vända den negativa utvecklingen.

KLIMATKOMPENSERA GENOM VI-SKOGEN

Beräkna dina utsläpp i vår klimatkalkylator.

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen