Klimatkompensation

Klimatkompensera med Vi-skogen och få dubbel effekt

Ditt företag jobbar säkert hårt för att minska er miljöpåverkan men det är fortfarande svårt att driva en verksamhet helt fri från utsläpp. Kanske har ni inte nått hela vägen än. Genom att klimatkompensera de resterande delarna i verksamheten genom Vi-skogen tar ni ytterligare ett steg – och kan visa det för kunder och medarbetare. Genom att klimatkompensera via Vi-skogen bekämpar ni både fattigdom och klimatförändringar, samtidigt bidrar ni till att fem av de globala målen uppnås.

Certifierad koldioxidinlagring i träd och jordbruksmark

Vi-skogens klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project. I projektet får småskaliga bönder i västra Kenya betalt för att plantera träd på sina gårdar och låta träden stå orörda under ett visst antal år. Koldioxid binds inte bara i träd utan även i jordbruksmark, vilket gör vår klimatkompensationsmetod unik på marknaden. Kenya Agricultural Carbon Project är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verra, och når ca 30 000 bönder. Vi räknar ut hur mycket koldioxid som lagras in i varje gård och volymerna verifieras av en oberoende tredje part.

Varför klimatkompenserar andra företag?

Centrala Partihallen AB är en av våra företagspartners som tar ansvar för sina utsläpp genom att klimatkompensera. I den här korta filmen förklarar CPH varför de samarbetar med Vi-skogen och klimatkompenserar i Afrika när de levererar frukt och grönt i Sverige.

Är ditt företag intresserat av att klimatkompensera genom Vi-skogen?

Bekämpa fattigdom, förbättra miljön och minska er klimatbelastning – att klimatkompensera genom Vi-skogen innebär många fördelar. De människor som drabbas hårdast av klimatförändringarna kan tack vare ert stöd öka sina skördar och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Företag som klimatkompenserar genom Vi-skogen har ett seriöst miljöengagemang och arbetar aktivt för att i första hand minska sina utsläpp. Vi-skogen uppmanar alla företag att se klimatkompensation som ett komplement i ett redan pågående hållbarhetsarbete. När ett företag klimatkompenserar via oss godkänner de också att de följer riktlinjerna i vår företagspolicy.

Vill ni veta mer?

Skicka ett e-postmeddelande till partnerskap@viskogen.se så kontaktar vi dig. Ange rubriken ”Klimatkompensation” i ämnesraden, eller hör av er direkt till:
Jenny Nilsson +46 (0)72 070 36 86, jenny.nilsson@viskogen.se

 

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen