Bli partnerföretag

Om ert företag kommit lite längre med ert hållbarhetsarbete och vill göra en större satsning är Partnerföretag ett bra alternativt. Tillsammans bekämpar vi fattigdom och klimatförändringar.

Ert bidrag: över 500 000 kr/år

Det här får ni från oss:

 • Digital paket med material på svenska och engelska
 • Digitalt gåvobevis
 • Nyhetsbrev
 • Informationsblad om Vi-skogen som ni kan använda i er kommunikation
 • Färdiga inlägg och film från verksamheten till era sociala och digitala kanaler
 • Ert företagsnamn med länk på Vi-skogens hemsida
 • Inbjudan till våra seminarier
 • Egen kontaktperson på Vi-skogen
 • Möjlighet till föreläsning på ert företag
 • Inlägg om samarbetet på Vi-skogens LinkedIn
 • Möjlighet att (på egen bekostnad) besöka något av våra verksamhetsländer
 • Skräddarsydd återrapportering utifrån de globala målen
 • Rätt att i samråd använda Vi-skogens logotyp
 • Tillgång i samråd till någon av våra ambassadörer

Vill ni veta mer?

Kontakta oss på partnerskap@viskogen.se eller ring vår givarservice 08-120 372 70 så hjälper de gärna till.

Våra partnerföretag och organisationer