Partnerföretag

Om ert företag kommit lite längre med ert hållbarhetsarbete  och vill göra en större satsning är Partnerföretag ett bra alternativt. Tillsammans bekämpar vi fattigdom och klimatförändringar.

Ert bidrag: över 500 000 kr/år

Det här får ni från oss:

 • Digital paket med material på svenska och engelska
 • Digitalt gåvobevis
 • Nyhetsbrev
 • Informationsblad om Vi-skogen som ni kan använda i er kommunikation
 • Färdiga inlägg och film från verksamheten till era sociala och digitala kanaler
 • Ert företagsnamn med länk på Vi-skogens hemsida
 • 3 st Tackträd à 275 kr/st att ge bort istället för blommor
 • Inbjudan till våra seminarier
 • Egen kontaktperson på Vi-skogen
 • Gemensam marknadsföringsplan
 • Möjlighet till föreläsning på ert företag
 • Inlägg om samarbetet på Vi-skogens LinkedIn
 • Möjlighet att (på egen bekostnad) besöka något av våra verksamhetsländer
 • Skräddarsydd återrapportering utifrån de globala målen
 • Rätt att i samråd använda Vi-skogens logotyp
 • Pressrelease för att presentera samarbetet
 • Textunderlag gällande samarbetet till er hållbarhetsredovisning
 • Tillgång i samråd till någon av våra ambassadörer
Vill ni veta mer?

Kontakta oss på partnerskap@viskogen.se eller hör av er direkt till:

Jenny Nilsson +46 (0)72 070 36 86, jenny.nilsson@viskogen.se 

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen