Policy för företagssamarbeten

När ditt företag väljer att stödja Vi-skogen gör du en viktig insats för ett grönare Afrika och minskad fattigdom. Vi-skogen samarbetar med och tar gärna emot pengar från företag som delar vår vision om en hållbar miljö som erbjuder bondefamiljer goda levnadsförhållanden. Genom ett samarbete med Vi-skogen kan ni som företag visa upp ert engagemang för en bättre miljö och minskad fattigdom.

Vi har en policy som sätter ramarna för samarbeten med företag. För Vi-skogen är det viktigt:

  • Att företaget bedriver sin verksamhet i linje med gällande nationella och internationella lagar och regler samt bedriver en verksamhet som är etiskt försvarbar.
  • Att företaget har ett intresse för fattigdomsbekämpning, utvecklings- och miljöfrågor.

Vi-skogen samarbetar inte med företag som:

  • Har sin huvudsakliga näring inom alkohol-, tobak-, spel, pornografi- eller vapenindustrin.
  • Är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

Varumärke och logotyp

Vi värnar om vårt varumärke och företag som samarbetar med oss har inte rätt att använda vårt varumärke eller logotyp utan vårt tillstånd. Om och hur vårt varumärke får användas regleras genom särskilda överenskommelser och avtal , vilka i sin tur baseras på omfattningen av samarbetet och företagets insats. Vi-skogen ska alltid ha möjlighet att avbryta samarbetet om företaget agerar på ett sätt som inte är förenligt med Vi-skogens värderingar eller arbetssätt.

Vi är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och innehar 90-konto.

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen