Betty Nanfuka bekämpar klimatförändringar och fattigdom tillsammans med andra kvinnor

Betty Nanfuka i Uganda. Foto: Charles Kasujja
Betty Nanfuka i Uganda. Foto: Charles Kasujja
Bonden Betty Nanfuka från Uganda ser ljust på framtiden. Hon återplanterar skog på mark som blivit förstörd och hon odlar grönsaker för att äta bättre och få mer inkomst. Grönsakslandet vattnar hon med regnvatten från en nybyggd uppsamlingstank, och det hon skördar tillagar hon på familjens nya bränslesnåla spis. Betty och den kvinnogrupp hon varit med att bilda får stöd av Vi-skogen och vår lokala partner Gomba District Farmers 'Association (GODFA).

Jordbruket är den viktigaste inkomstkällan för Betty Nanfuka och hennes familj. I Kaalo skogsreservat som ligger i Gombadistriktet har befolkningen haft problem med brist på vatten, låga skördar på grund av dåliga odlingsmetoder och hälsoproblem som ett resultat av dåligt näringsintag. Att få tag på ved har varit en stor utmaning eftersom skogen där invånarna tidigare samlat trä att elda med har försämrats på grund av hård exploatering.

– Efter att ha insett utmaningarna kring vårt dagliga liv och samhälle i Kaalo bildade vi en kvinnogrupp för att kämpa mot effekterna av klimatförändringarna och registrerade oss hos GODFA för att stödja oss i detta, berättar Betty Nanfuka.

Betty Nanfuka hämtar vatten i vattentanken. Foto: Charles Kasujja

Stödet från GODFA och Vi-skogen omfattade utbildningar i grönsaksodling, hållbar jordbruksmarksförvaltning, hållbar energi där gruppen lärde sig bygga vedspisugnar samt utbildningar i trädplanteringstekniker. Gruppen stöttades också med trädplantor som planterats på gårdarna och i det försämrade skogsreservatet. Betty fick stöd med en regnvattenskördstank och grönsaksfrön.

– Idag är inte längre vatten och balanserad kost en utmaning för mitt hushåll. Våra spisar lagar mat snabbt och med mindre rök, berättar Betty.

Med hjälp av en hållbar jordbruksmarksförvaltning har avkastningen i familjens kaffe- och bananträdgårdar förbättrats. Skörden av kaffe har ökat från 0,6 ton till 1,5 ton med den nya praktiken. Betty fick också stöd med över 200 träd som hon inom sju år förväntar sig kunna tjäna en inkomst på. Under tiden kan hon skörda både virke och ved när träden beskärs.

– Vi är mycket tacksamma för det stöd vi fått och ser fram emot fortsatt bemyndigande och hållbar utveckling i hela vårt samhälle, säger Betty.