Vår ekonomi

Verksamhetsberättelse

I vår verksamhetsberättelse för 2020 kan du bland annat läsa hur Vi-skogen har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen.

Vi-skogens verksamhetsberättelse  2020   

Lön och arvoden

We Effect och Vi-skogens styrelser anställer gemensamt generalsekreteraren och beslutar om lönen. Nuvarande Generalsekreterare Anna Tibblin har en månadsinkomst på 93 150 kronor, 80 procent är ersättning från We Effect och 20 procent är ersättning från Vi-skogen. Villkor: ömsesidig uppsägning 6 månader, vid uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Övrig ersättning inkl pension utgår från vårt kollektivavtal. Vi-skogens styrelse arbetar helt ideellt och får alltså ingen ersättning för sitt arbete.

Revisorer

Auktoriserad revisor
Erik Albenius, PwC Sverige

Suppleant
Cecilia Luther, PwC Sverige