Vår ekonomi

Verksamhetsberättelse

I vår verksamhetsberättelse för 2022 kan du bland annat läsa hur Vi-skogen har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen.

Vi-skogens verksamhetsberättelse 2022

Lön och arvoden

Vi-skogens styrelse anställer gemensamt generalsekreteraren och beslutar om lönen. Generalsekreterare Charlotta Szczepanowski har en månadsinkomst på 93 000 kronor. Villkor: ömsesidig uppsägning 6 månader, vid uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Ordförande omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Övrig ersättning utgår från vårt kollektivavtal. Vi-skogens styrelse arbetar helt ideellt och får alltså ingen ersättning för sitt arbete.

Revisorer

Auktoriserad revisor
Cecilia Luther, PwC Sverige

Suppleant
Erik Albenius, PwC Sverige