Styrning och kontroll

Strategi och stadgar

Läs Vi-skogens strategi för 2023-2027 eller ta del av Vi-skogens Stadgar 2018 (PDF).

Giva Sveriges kvalitetskod

Vi-skogen och andra seriösa insamlingsorganisationer är beroende av allmänhetens stöd för att kunna utföra sitt viktiga arbete. För att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen har paraplyorganisationen Giva Sverige skapat en kvalitetskod. Koden består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Syftet är att uppnå större medvetenhet om hur ideella organisationer arbetar, samt se till att det finns strukturer för utvärdering av verksamheten. Koden är principbaserad, vilket innebär att man ska följa riktlinjerna eller förklara avvikelser.

I en årlig kodrapport ska de organisationer som är medlemmar i Giva Sverige redovisa en sammanfattning av hur man förhåller sig till riktlinjerna. Vi-skogen är medlemmar i Giva Sverige och stöder initiativet för ökad öppenhet. Vi-skogen tillämpar koden från år 2009 och nedan finns den senaste rapporten.

Läs mer om Giva Sverige (extern länk)

Effektrapport Vi-skogen 2022

Svensk Insamlingskontroll

Vi-skogen är en av de insamlingsorganisationer i Sverige som fått tillstånd av Svensk Insamlingskontroll(extern länk) att använda sig av ett 90-konto, det vill säga ett bank- och plusgironummer som börjar på 90. Svensk Insamlingskontroll ser till att pengar som samlas in genom ett 90-konto gör det under betryggande kontroll. Svensk Insamlingskontroll bevakar insamlingsorganisationer och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Det innebär att insamlingar inte ska belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder ska användas och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll ska utvecklas.

Vi-skogen har två bankgiro; 900-6727 och 900-5083 och ett plusgirokonto 90 05 08-3. Samtliga är insamlingskonton som är beviljade av Svensk Insamlingskontroll. Vårt bankgiro 900-6727 används för gåvor med OCR-nummer vilket minskar de administrativa kostnaderna. Bankgirot 900-5083 används för autogirodragningar och spontangåvor. 

Styrdokument

Här hittar du styrdokument som Vi-skogen använder.

Policy för Kapital och Konsolidering (PDF)

Stiftelseurkund (PDF)

Code of Conduct (PDF)

Anti-corruption and integrity policy (PDF)

Vi-skogen Policy för Insamling

Villkor insamling på externa webbplatser