Träd hjälper människor i östra Afrika att ta sig ur fattigdom

Jane Mbabazi. Fotograf: Mark Njoroge
Jane Mbabazi. Fotograf: Mark Njoroge
Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att investera för framtiden. Träden har också en viktig roll för klimatet.

Vår metod: Agroforestry

Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Låt oss berätta mer om hur metoden fungerar.

 

Läs mer

Familjen Nyaluo. Foto Elin Larsson.
Familjen Nyaluo. Foto Elin Larsson.

Här arbetar vi

Vi-skogen arbetar i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Här är marken bördig och de naturliga förutsättningarna för liv goda. Men stor avskogning och klimatförändringar har lett till ett rubbat ekosystem och därmed stora utmaningar för befolkningen. Med hjälp av träd kan den negativa trenden vända – och människorna kan växa i takt med träden.

 

Mer om projekten i de länder vi arbetar vi