Vi-skogens ambassadörer

För att få fler människor att få upp ögonen för Vi-skogen har vi tagit hjälp av några kända vänner. Med sina stora kontaktnät och inflytanden inspirerar de fler att engagera sig för träd och människor i östra Afrika.