Klimatförändringarna

Ett av de absolut största miljöhoten i världen är den globala uppvärmningen. Att temperaturen på jorden stiger påverkar klimatet globalt. Det leder till att arter utrotas, världshav stiger, odlingsförhållanden försämras och vattentillgångar minskar. En liten ökning av medeltemperaturen får stora konsekvenser och leder till fler extrema väder, som till exempel mer torka, orkaner, kraftiga regn och översvämningar. Fattiga människor på afrikanska landsbygden är de som drabbas allra hårdast av klimatförändringarna.

Vad orsakar den globala uppvärmningen?

Växthuseffekten är från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären värmer upp planeten. Dessa gaser är en förutsättning för att vi kan leva, utan dem skulle jordens medeltemperatur ligga på – 19 grader. I och med människans påverkan så förstärks växthuseffekten, till exempel genom att förbränning av fossila bränslen som olja och bensin ökar halten av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Det liv vi lever i västvärlden påverkar den globala uppvärmningen mest. De rikare delarna av världen, länder som till exempel Sverige och USA står för mer än 70 % av de växthusgaser som släppts ut sedan den industriella revolutionen i början på 1800-talet. Men de som drabbas värst av de negativa konsekvenserna är människor i fattigdom. Alla prognoser tyder på att Afrika söder om Sahara drabbas värst när temperaturen fortsätter att stiga.

Här kan du läsa berättelser från verkligheten om hur Vi-skogen arbetar i länderna kring Victoriasjön för att vända den negativa trenden.

Avskogning bidrar till växthuseffekten

En annan bidragande orsak till växthuseffekten är avskogning. Mer än 20 % av klimatförändringen beror på avskogningen och mellan 1-2 procent av skogen i världen försvinner varje år. Att skogen huggs ner beror bland annat på en växande befolkning som behöver mer resurser och ytor för att exempelvis odla mat och föda upp djur på. Många platser i Afrika saknar elektricitet och skog huggs därför ner för att användas till ved att elda med, exempelvis när man lagar mat eller värmer vatten.

Vi-skogen utbildar lokalbefolkningen i agroforestry – hållbara metoder för trädplantering. Här kan du läsa mer om vad träden har för inverkan på människors liv.

Zainabu Rajab. Foto: Nyokabi Kahura

Vad kan du göra?

Vi har bara ett jordklot, som vi måste vara rädda om. Alla människor på jorden måste tillsammans arbeta för att skapa rättvisa och värna om vår gemensamma miljö. Som vanlig liten människa finns det massor du kan göra. Det allra första är att tro att det du gör faktiskt spelar roll!  Läs vidare för att få några exempel på hur du kan engagera dig för en grönare och mer rättvis värld.

Bli månadsgivare

15 träd 15 TRÄD
10 träd 10 TRÄD
5 träd 5 TRÄD

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen