Vår metod: Agroforestry

Benta Muga, Kisumu, Kenya Foto Amunga Eshuchi
Benta Muga, Kisumu, Kenya Foto Amunga Eshuchi

Metoden går ut på att låta träd växa bland grödor och boskap, så att alla parter kan dra nytta av varandra. Träden ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial – och faktiskt även fukt i marken. Ett agroforestryträd bidrar nämligen med mer vatten än det själv konsumerar.

Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

Se metoden förklarad här: