Träden – biståndets superhjälte

Vi kallar träden för biståndets superhjälte, eftersom metoden att plantera träd tillsammans med grödor i jordbruket slår två flugor i en smäll: minskad fattigdom och bättre klimat.

Biståndets superhjälte, varför då?

Träd skapar hållbarhet

Klimatförändringarna slår hårdast mot fattiga bönder i östra Afrika – människor som redan lever utan några marginaler. Genom trädplantering och agroforestry kan bönderna fortsätta att utveckla sitt jordbruk, trots torka och översvämningar, och metoden säkrar familjernas tillgång till mat.
Läs mer om hur träd skapar hållbarhet

Träd minskar fattigdom

Genom att organisera sig i spar- och lånegrupper kan bönder spara delar av vinsten från gården och investera i sina verksamheter. Vi-skogen utbildar familjer i hur de kan få bättre ekonomi genom investeringar, produktutveckling och kunskap om den lokala marknaden.
Se en film om kvinnor som lyckats

Träd skapar jämställdhet

Vi-skogen arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv i allt vi gör. Anledningen är enkel: att se till att kvinnor har samma rättigheter som män är inte bara en rättvisefråga, det är även effektiv fattigdomsbekämpning. När kvinnor får samma tillgång till utbildning och resurser som män ökar skördarna.
Läs mer om vikten av jämställdhet

Träd skapar oberoende

En del av Vi-skogens arbete går ut på att stärka de lokala bondeorganisationerna, så att de kan tillgodose sina medlemmars behov på bästa sätt. Fokus ligger på demokrati, planering och uppföljning.
Så blir vi starka tillsammans

Genom att ge bort träd eller plantera själv bidrar du till att minska fattigdom och förbättra miljön i östra Afrika.

Ge bort träd