Träden – biståndets superhjälte

Foto: Katie O'Sullivan
Foto: Katie O'Sullivan
Vi kallar träden för biståndets superhjälte, eftersom metoden att plantera träd tillsammans med grödor i jordbruket slår fler flugor i en smäll: minskad fattigdom, mer biologisk mångfald och bättre klimat. Den bidrar även till ökad jämställdhet och ökar människors oberoende.

Biståndets superhjälte, varför då?

Träd skapar hållbarhet

Klimatförändringarna slår hårdast mot fattiga bönder i östra Afrika – människor som redan lever utan några marginaler. Genom metoden agroforestry där träd planteras tillsammans med andra grödor blir böndernas odlingar mer motståndskraftiga mot torka och översvämningar, vilket säkrar familjernas försörjning och tillgång till mat.

Foto: Mark Njoroge

Många skogar försvinner på grund av efterfrågan på ved och virke. Vi-skogens arbete med trädplantering minskar trycket på skogarna. Istället för att hugga ner skog odlar bönderna veden och virket de behöver på sina gårdar.

Träden ger dessutom skugga, svalka och vindskydd till andra grödor. Löven blir mat till tamdjur eller kompost som ersätter kemiskt gödsel. Dessutom motverkar träden klimatförändringarna genom att koldioxid binds och lagras i träden och i marken.

Träd minskar fattigdom

Träd i jordbruket bidrar till att familjer skördar fler olika sorters grödor, kan skörda fler gånger på ett år och får större skördar. Detta innebär att de familjer Vi-skogen jobbar tillsammans med får ett större överskott från sin gård som de kan sälja. Och pengarna behövs. Till exempel för att betala skolavgifter och sjukvård, men också för att spara och investera för framtiden.

Theofidia Augustine. Foto Linda Andersson.
Theofidia Augustine. Foto Linda Andersson.

Bristen på banker och finansiella tjänster på landsbygden är stor. Med stöd från Vi-skogen får bönderna utbildning i entreprenörskap och företagsekonomi, och möjlighet att starta spar- och lånegrupper. Genom att gå samman i grupp kan de dessutom förhandla om bättre priser och göra gemensamma inköp.

Träd skapar jämställdhet

Som nämnts ovan ger träd i jordbruket större skördar och inkomster till familjer. Träden gör också att familjemedlemmar – särskilt kvinnor – inte längre behöver gå långt för att samla ved till matlagning. Samtidigt som vi lär ut hur bra träd i jordbruket är passar vi på att prata om hur viktigt det är att kvinnor fritt får bestämma över sin ekonomiska utveckling och politiska delaktighet.

Marie Claire Kabaganwa Foto: Elin Larsson
Agroforestrybonden Marie Claire Kabaganwa från Rwanda. Foto Elin Larsson, Vi-skogen.

Vi utbildar kvinnor och män inom områden som vi vet påverkar jämställdheten positivt, som till exempel gemensamt beslutsfattande. Bönderna vi jobbar för vittnar om att när alla i familjen är delaktiga i att planera vad som ska planteras, skördas och säljas blir både skördarna och vinsten större.

Familjer där kvinnor och män fattar beslut ihop investerar oftare i sådant som är bra för hela familjen, för barnens skolgång och för att gården ska bli än mer hållbar och lönsam. Kvinnorna får i takt med inflytandet större respekt och erkännande av sina makar och i sitt lokalsamhälle.

Starkare tillsammans

En viktig del av Vi-skogens arbete går ut på att stärka lokala bondeorganisationer så att de kan tillgodose sina medlemmars behov på bästa sätt. Rådgivare utbildas inom organisationerna, som i sin tur utbildar sina medlemmar, alltså bondefamiljerna. En kunskapsbank byggs upp och lever kvar i området utan att bönderna är beroende av att Vi-skogen är på plats.

Bonden Aulelia Leonida från Tanzania. Foto Wilfred Mikomangwa
Bonden Aulelia Leonida från Tanzania. Foto Wilfred Mikomangwa

Vi-skogen går bara in i partnerskap med organisationer som är demokratiska och som arbetar jämställt. Våra partners rustas för att kunna planera, leda och följa upp arbetet med att utbilda bönder i hållbart jordbruk och agroforestry.

Hur träd tar människor ur fattigdom - se video

Spelaren kräver godkännande av tredjepartscookies för Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du terms and conditions från Youtube
Gå till Youtube

Mer läsning

Lär dig mer om träden som planteras

Lär dig om träden som planteras

Agroforestry

Metoden - Agrofrorestry

Träd – barnens hjältar

Träden är också barnens hjältar

Foto: Marcus Lundstedt

Genom att ge bort träd eller plantera själv bidrar du till att minska fattigdom och förbättra miljön i östra Afrika.

Ge bort träd
Foto: Marcus Lundstedt