Publikationer

Här kan du ta del av rapporter och publikationer från Vi-skogen. Ladda ner via länkarna nedan.

Strategi och verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2023

Läs/ladda ner

Verksamhetsberättelse 2022

Läs/ladda ner

Strategi 2023-2027

Läs/ladda ner

Verksamhetsberättelse 2021

Läs/Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2020

Läs/Ladda ner

Vi-skogen & We Effect Interim Stragegy 2020-2022

Läs/Ladda ner

Strategi 2017-2021

Läs/Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2019

Läs/Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2018

Läs/Ladda ner

Stadgar

Läs/ladda ner

Rapporter

Effektrapport 2022

Läs/ladda ner

Effektrapport 2021

Läs/ladda ner

Klimaträttvisa

Läs/Ladda ner

Effektrapport 2020

Läs/Ladda ner

Rättvis mat till alla!

Läs/Ladda ner

Fighting poverty and climate change

Läs/Ladda ner

Building farmer organisation's capacity

Läs/Ladda ner

Varmare klimat - iskall nyhet

Varmare klimat - iskall nyhet? 2021

Läs/Ladda ner

Varmare klimat - iskall nyhet? 2020

Läs/Ladda ner

Varmare klimat - iskall nyhet 2019

Läs/Ladda ner

Varmare klimat - iskall nyhet 2018

Läs/Ladda ner

Varmare klimat - iskall nyhet 2017

Läs/Ladda ner

Varmare klimat - iskall nyhet 2016

Läs/Ladda ner

Varmare klimat - iskall nyhet 2015

Läs/Ladda ner

Agroforestry Network

Scaling up Agroforestry - a Policy Brief

Läs/ladda ner

Agroforestry, food security and nutrition

Läs/Ladda ner

Agroforestry and water for resilient landscapes

Läs/Ladda ner

Agroforestry, Biodiversity and Ecosystem services

Läs/Ladda ner

Agroforestry i svenskt bistånd

Läs/Ladda ner

Så bidrar agroforestry till FN:s globala mål

Läs/Ladda ner

Achieving the Global Goals though Agroforestry 2019

Läs/Ladda ner

Achieving The Global Goals Through Agroforestry 2018

Läs/Ladda ner

Scaling up agroforestry

Läs/Ladda ner

Migration and agroforestry - policybrief

Läs/Ladda ner

Agroforestry for adaptation and mitigation to climate change

Läs/Ladda ner

Media och påverkan

Smallholder Farmers Demand Climate Justice at the UN Climate Change Conference

Läs/ladda ner