Styrelse

Vi-skogen är en stiftelse, där styrelsen och ordförande utses av Kooperativa Förbundet för en tid av ett år. I styrelsen skall tidningen Vi:s chefredaktör ingå. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och verkställande direktör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre, helst fyra gånger per år. Dess uppgift är att handha stiftelsens angelägenheter. Eftersom Vi-skogen är med i FRII arbetar styrelsen enligt deras kvalitetskod. Beslut i styrelse skall fattas efter omröstning.

 

 

Ines Uusmann, ordförande

Invald i styrelsen: 2008 Född år: 1948 Andra betydande uppdrag: Styrelseordförande i OK ekonomisk. Styrelseledamot i We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser), OKQ8, Stena Renewable AB och Handikappförbunden. Tidigare bland annat kommunikationsminister och generaldirektör i Boverket. E-post: ines.uusmann(at)viskogen.se

Bodil Jönsson, ledamot

Chef Format och Kundupplevelse, Coop.
Invald i styrelsen: 2011
Född år: 1967
Andra betydande uppdrag: Inga övriga uppdrag anmälda.
Tidigare bl a Marknadsdirektör, Coop Marknad, Marknadschef Coop Butiker och Stormarknader.
E-post: bodil.jonsson-lindgren(at)coop.se

Henrik Ekman, ledamot

Författare och programinköpare SVT.
Invald i styrelsen: 2012
Född år: 1951
Andra betydande uppdrag: Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
E-post: henrik.ekman(at)telia.com

Pia Carlsson Thörnqvist, ledamot

Chef Medlem & Varumärke, KF
Invald i styrelsen: 2017
Född år: 1964
Tidigare kommunikations och marknadsdirektör i Folksam och marknadschef på KPA Pension.

Magnus Kindbom, ledamot

Skogsdirektör och chef för LRF Skogsägarna.
Invald i styrelsen: 2018.
Född år: 1967
Tidigare bl.a. stabschef i jordbruksdepartementet och statssekreterare i Landsbygdsdepartementet.
E-post: magnus.kindbom(at)lrf.se

Unn Edberg, ledamot

VD för Vi Media AB och chefredaktör för Vi.
Invald i styrelsen: 2018
Född år: 1973
Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen Teskedsorden, Sveriges Tidskrifter och Norra Västerbotten Tidnings AB. Vice ordförande i Utgivarna.
E-post: unn.edberg(at)vi.se

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen