Styrelse

Stiftelsens styrelse består av åtta ordinarie medlemmar och två suppleanter. Styrelsen och ordförande utses av Kooperativa Förbundet för en tid av ett år. I styrelsen skall tidningen Vi:s chefredaktör ingå. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och verkställande direktör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre, helst fyra gånger per år. Beslut i styrelse skall fattas efter omröstning.

Ines Uusmann, ordförande

Invald i styrelsen: 2008 Född år: 1948 Andra betydande uppdrag: Styrelseordförande i OK ekonomisk. Styrelseledamot i We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser), OKQ8, Stena Renewable AB och Handikappförbunden. Tidigare bland annat kommunikationsminister och generaldirektör i Boverket. E-post: ines.uusmann(at)viskogen.se

Sofia Wadensjö Karén, vice ordförande

Chefredaktör och vd AB Tidningen Vi. Invald i styrelsen: 2011 Född år: 1970 Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen Teskedsorden och Sveriges tidskrifter. Ledamot i skriftseriekommittén för Värmlands nation i Uppsala. E-post: sofia.wadensjo(at)vi-tidningen.se

Anneli Rogeman, vd och ledamot

Invald i styrelsen: 2005, vd 2011 Född år: 1957 Andra betydande uppdrag: Vd i We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser) sedan 2011. E-post: Anneli.rogeman(at)viskogen.se

Bodil Jönsson, ledamot

Chef Format och Kundupplevelse, Coop. Invald i styrelsen: 2011 Född år: 1967 Andra betydande uppdrag: Inga övriga uppdrag anmälda. E-post: bodil.jonsson-lindgren(at)coop.se

Eva Quist, ledamot

Företagare i konsultbranschen. Invald i styrelsen: 2012 (suppleant 2010-12) Född år: 1952 Andra betydande uppdrag: Styrelseordförande i Coop Norrbotten ekonomisk förening. Vice styrelseordförande i Företagarna Service Norrbotten AB. Styrelseledamot i Invest i Norrbotten AB och Filmpool Nord AB. E-post: eva.quist(at)arjeplog.com

Henrik Ekman, ledamot

Författare och programinköpare SVT. Invald i styrelsen: 2012 Född år: 1951 Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen Skansen. Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. E-post: henrik.ekman(at)telia.com

Per Hamid Ghatan, ledamot

Överläkare, dubbelspecialist och medicine doktor i kognitiv neurovetenskap Invald i styrelsen: 2015 Född år: 1957 Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i Mats Theselius AB. Uppdrag som medicinsk och vetenskaplig rådgivare i bl a Stoppa gatuvåldet, Fair Play, Svenska hjälminitiativgruppen m fl. E-post: per.ghatan@ki.se

Stina Götbrink, ledamot

Egen företagare. Tidigare vice vd Novamedia Svenska PostkodLotteriet. Diplomat. Invald i styrelsen: 2015 Född år: 1969 E-post: stina@gotbrinksvisionsfabrik.se

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar