Styrelse

Vi-skogen är en stiftelse, där styrelsen och ordförande utses av Kooperativa Förbundet för en tid av ett år. I styrelsen skall tidningen Vi:s chefredaktör ingå. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre gånger per år. Dess uppgift är att handha stiftelsens angelägenheter. Eftersom Vi-skogen är med i Giva Sverige, arbetar styrelsen enligt deras kvalitetskod. Beslut i styrelse skall fattas efter omröstning.

 

 

Pia Carlsson Thörnqvist, ordförande

Styrelseledamot i Folksam Sak, Coop Sv AB, Medmera bank.
Invald i styrelsen: 2017
Född år: 1964
Tidigare bl.a. kommunikations- och marknadsdirektör i Folksam och marknadschef på KPA Pension.
E-post: pia.carlsson.thornqvist(a)kf.se

Unn Edberg, ledamot

VD för Vi Media AB och chefredaktör för Vi.
Invald i styrelsen: 2018
Född år: 1973
Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen Teskedsorden, Sveriges Tidskrifter och Norra Västerbotten Tidnings AB. Vice ordförande i Utgivarna.
E-post: unn.edberg(at)vi.se

Bodil Jönsson, ledamot

Chef Format och Butiksupplevelse, Coop Sverige AB.
Invald i styrelsen: 2011
Född år: 1967
Tidigare bl.a. Marknadsdirektör i Coop Sverige AB och Marknadschef i Coop Butiker och Stormarknader.
E-post: bodil.jonsson-lindgren(at)coop.se

Magnus Kindbom, ledamot

Skogsdirektör och chef för LRF Skogsägarna.
Invald i styrelsen: 2018.
Född år: 1967
Andra betydande uppdrag: Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.Tidigare bl.a. stabschef i jordbruksdepartementet och statssekreterare i Landsbygdsdepartementet.
E-post: magnus.kindbom(at)lrf.se

Charlotta Szczepanowski, ledamot

Hållbarhets och kvalitetschef, Coop Sverige AB.
Invald i styrelsen: 2019
Född: 1971
Tidigare bl.a. hållbarhetschef på Riksbyggen och miljöspecialist på Posten och områdesansvarig miljö på Electrolux Home Products.
E-post: Charlotta.Szczepanowski(at)coop.se

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen