Styrelse

Vi-skogen är en stiftelse, där styrelsen och ordförande utses av Kooperativa Förbundet för en tid av ett år. I styrelsen skall tidningen Vi:s chefredaktör ingå. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre, helst fyra gånger per år. Dess uppgift är att handha stiftelsens angelägenheter. Eftersom Vi-skogen är med i Giva Sverige arbetar styrelsen enligt Giva Sveriges kvalitetskod. Beslut i styrelsen fattas genom omröstning.

Styrelsen

Charlotta Szczepanowski

Generalsekreterare

Generalsekreterare för Vi-skogen 

Invald i styrelsen: 2019, arbetande ordförande från augusti 2022 till april 2023 då hon valdes som generalsekreterare. Dessförinnan chef för Hållbarhet och Kvalitet på Coop.
Född år: 1971
Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i KRAV. Tidigare erfarenhet av hållbarhetsarbete på Electrolux och Posten samt chef för hållbar utveckling på Riksbyggen. Tidigare ordförande i nätverket för hållbart näringsliv NMC.

Katinka Palmgren

Ordförande

Senior kommunikationsstrateg med fokus på hållbarhetsfrågor, Coop Sverige. 

Invald i styrelsen: 2021

Född år: 1967

Andra betydande uppdrag:  Tidigare kommunikationschef för Coop Sverige och för Sigtuna kommun, kommunikationschef på Business Sweden samt kommunikationsstrateg på Sida.

Magnus Kindbom

Ledamot

Skogsdirektör och chef för LRF Skogsägarna
Invald i styrelsen: 2018.
Född år: 1967
Andra betydande uppdrag: Tidigare bland annat stabschef i jordbruksdepartementet och statssekreterare i Landsbygdsdepartementet.

Madeleine Fogde

Ledamot

Projektledare Stockholm Environment Institute 

Invald i styrelsen: 2023
Född år: 1962
Andra betydande uppdrag:
Är programchef för Swedish International Agriculture Network Initiative, SIANI
Har varit gruppledare för jordbruk , mark och bio-ekonomi , Stockholm Environment Institute
Är också med i flera styrelser, bland annat ledamot i svenska FAO kommittéen.

 

Markus Wilhelmson

Ledamot

Chefredaktör tidningen Vi 

Invald i styrelsen: 2023
Född år: 1969
Andra betydande uppdrag:  Har frilansat som journalist i många år, bland annat som korrespondent i USA. Blev årets journalist 2022. Är på tidningen Vi sedan 10 år tillbaks.

 

Peter Westman

Ledamot

Biträdande generalsekreterare WWF

Invald i styrelsen: 2023

Andra betydande uppdrag:  nationalparkschef i Sverige,  departementsråd och chef för naturvårdsenheten på Miljödepartementet. Har jobbat i fält i Tanzania under 7 år med deltagandeprocesser och lokal naturresursförvaltning.

Jonas Tesfu

Adjungerad

Medgrundare och CEO på Pangea Accelerator

Adjungerad i styrelsen: 2021

Född år: 1984

Andra betydande uppdrag: Entreprenör och medgrundare av Pangea Trust, Pangea Accelerator, Byspire med flera. Sitter också i Board of Advisors för Kenya Innovation Agency.