Styrelse

Vi-skogen är en stiftelse, där styrelsen och ordförande utses av Kooperativa Förbundet för en tid av ett år. I styrelsen skall tidningen Vi:s chefredaktör ingå. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och verkställande direktör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre, helst fyra gånger per år. Dess uppgift är att handha stiftelsens angelägenheter. Eftersom Vi-skogen är med i Giva Sverige arbetar styrelsen enligt deras kvalitetskod. Beslut i styrelse skall fattas efter omröstning.

Styrelsen

Pia Carlsson Thörnqvist

ordförande

Chef Medlem & Varumärke, KF
Invald i styrelsen: 2017
Född år: 1964
Tidigare kommunikations och marknadsdirektör i Folksam och marknadschef på KPA Pension.

Unn Edberg

ledamot

VD för Vi Media AB och chefredaktör för Vi.
Invald i styrelsen: 2018
Född år: 1973
Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen Teskedsorden, Sveriges Tidskrifter och Norra Västerbotten Tidnings AB. Vice ordförande i Utgivarna.

Henrik Ekman

ledamot

Författare och programinköpare SVT.
Invald i styrelsen: 2012
Född år: 1951
Andra betydande uppdrag: Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Bodil Jönsson

ledamot

Chef Format och Kundupplevelse, Coop.
Invald i styrelsen: 2011
Född år: 1967
Andra betydande uppdrag: Inga övriga uppdrag anmälda.
Tidigare bl a Marknadsdirektör, Coop Marknad, Marknadschef Coop Butiker och Stormarknader.

Magnus Kindbom

ledamot

Skogsdirektör och chef för LRF Skogsägarna.
Invald i styrelsen: 2018.
Född år: 1967
Tidigare bl.a. stabschef i jordbruksdepartementet och statssekreterare i Landsbygdsdepartementet.