Styrelse

Vi-skogen är en stiftelse, där styrelsen och ordförande utses av Kooperativa Förbundet för en tid av ett år. I styrelsen skall tidningen Vi:s chefredaktör ingå. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre, helst fyra gånger per år. Dess uppgift är att handha stiftelsens angelägenheter. Eftersom Vi-skogen är med i Giva Sverige arbetar styrelsen enligt Giva Sveriges kvalitetskod. Beslut i styrelsen fattas genom omröstning.

Styrelsen

Charlotta Szczepanowski

Generalsekreterare

Generalsekreterare för Vi-skogen 

Invald i styrelsen: 2019, arbetande ordförande från augusti 2022 till april 2023 då hon valdes som generalsekreterare. Dessförinnan chef för Hållbarhet och Kvalitet på Coop.
Född år: 1971
Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i KRAV. Tidigare erfarenhet av hållbarhetsarbete på Electrolux och Posten samt chef för hållbar utveckling på Riksbyggen. Tidigare ordförande i nätverket för hållbart näringsliv NMC.

Unn Edberg

Ordförande

VD för Vi Media AB och chefredaktör för tidningen Vi
Invald i styrelsen: 2018
Född år: 1973
Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Tidskrifter och i Hem & Hyra AB. Ordförande i Vi-skogens revisionsutskott.

Magnus Kindbom

Ledamot

Skogsdirektör och chef för LRF Skogsägarna
Invald i styrelsen: 2018.
Född år: 1967
Andra betydande uppdrag: Tidigare bland annat stabschef i jordbruksdepartementet och statssekreterare i Landsbygdsdepartementet.

Katinka Palmgren

Ledamot

Kommunikationschef på Coop Sverige

Invald i styrelsen: 2021

Född år: 1967

Andra betydande uppdrag: Tidigare bland annat kommunikationschef för Sigtuna kommun, kommunikationschef på Business Sweden samt kommunikationsstrateg på Sida.

Jonas Tesfu

Adjungerad

Medgrundare och CEO på Pangea Accelerator

Adjungerad i styrelsen: 2021

Född år: 1984

Andra betydande uppdrag: Entreprenör och medgrundare av Pangea Trust, Pangea Accelerator, Byspire med flera. Sitter också i Board of Advisors för Kenya Innovation Agency.

Fanny Persson

Ledamot

Medlemschef på Kooperativa Förbundet, KF
Invald i styrelsen: 2023
Född år: 1983
Andra betydande uppdrag: Tidigare styrelseledamot i ABF (Arbetarnas Bildningsförbund). Sitter i Advisory Board för Riksbyggen. Har tidigare varit medlemschef, kommunikationsstrateg och varumärkesstrateg på KF.