Styrelse

Vi-skogen är en stiftelse, där styrelsen och ordförande utses av Kooperativa Förbundet för en tid av ett år. I styrelsen skall tidningen Vi:s chefredaktör ingå. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och verkställande direktör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre, helst fyra gånger per år. Dess uppgift är att handha stiftelsens angelägenheter. Eftersom Vi-skogen är med i Giva Sverige arbetar styrelsen enligt deras kvalitetskod. Beslut i styrelse skall fattas efter omröstning.

Styrelsen

Unn Edberg

ordförande

VD för Vi Media AB och chefredaktör för Vi.
Invald i styrelsen: 2018
Född år: 1973
Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Tidskrifter, Hem&Hyra och Stiftelsen Teskedsorden. Suppleant i Utgivarna.

Magnus Kindbom

ledamot

Skogsdirektör och chef för LRF Skogsägarna.
Invald i styrelsen: 2018.
Född år: 1967
Tidigare bl.a. stabschef i jordbruksdepartementet och statssekreterare i Landsbygdsdepartementet.

Bodil Jönsson Lindgren

ledamot

Kommunikationschef, Coop Sverige
Invald i styrelsen: 2011
Född år: 1967
Tidigare bl a Chef Format och Butiksupplevelse Coop Sverige, Marknadsdirektör Coop Sverige

Charlotta Szczepanowski

ledamot

Chef Hållbarhet och Kvalitet, Coop
Invald i styrelsen: 2019
Född år: 1971
Tidigare erfarenhet av hållbarhetsarbete på Electrolux och Posten samt chef för hållbar utveckling på Riksbyggen. Ordförande i NMC, nätverket för hållbart näringsliv samt styrelseledamot i KRAV.

Anna Wennerstrand

ledamot

Chef Kommunikation och Varumärke på Kooperativa Förbundet, KF.
Invald i styrelsen 2020
Född 1971
Tidigare bland annat chefredaktör, presschef och opinionsansvarig. Sitter även i styrelserna för Vår Gård och Vi Media.