Styrelse

Vi-skogen är en stiftelse, där styrelsen och ordförande utses av Kooperativa Förbundet för en tid av ett år. I styrelsen skall tidningen Vi:s chefredaktör ingå. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och verkställande direktör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre, helst fyra gånger per år. Dess uppgift är att handha stiftelsens angelägenheter. Eftersom Vi-skogen är med i FRII arbetar styrelsen enligt deras kvalitetskod. Beslut i styrelse skall fattas efter omröstning.

 

 

Ines Uusmann, ordförande

Invald i styrelsen: 2008 Född år: 1948 Andra betydande uppdrag: Styrelseordförande i OK ekonomisk. Styrelseledamot i We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser), OKQ8, Stena Renewable AB och Handikappförbunden. Tidigare bland annat kommunikationsminister och generaldirektör i Boverket. E-post: ines.uusmann(at)viskogen.se

Stina Götbrink, vice ordförande

Egen företagare. Tidigare vice vd Novamedia Svenska PostkodLotteriet. Diplomat. Invald i styrelsen: 2015 Född år: 1969 E-post: stina@gotbrinksvisionsfabrik.se

Anneli Rogeman, vd och ledamot

Invald i styrelsen: 2005, vd 2011 Född år: 1957 Andra betydande uppdrag: Vd i We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser) sedan 2011. E-post: Anneli.rogeman(at)viskogen.se

Sofia Wadensjö Karén, ledamot.

Chefredaktör och vd AB Tidningen Vi. Invald i styrelsen: 2011 Född år: 1970 Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen Teskedsorden och Sveriges tidskrifter. Ledamot i skriftseriekommittén för Värmlands nation i Uppsala. E-post: sofia.wadensjo(at)vi-tidningen.se

Bodil Jönsson, ledamot

Chef Format och Kundupplevelse, Coop. Tidigare bl a Marknadsdirektör, Coop Marknad, Marknadschef Coop Butiker och Stormarknader. Invald i styrelsen: 2011 Född år: 1967 Andra betydande uppdrag: Inga övriga uppdrag anmälda. E-post: bodil.jonsson-lindgren(at)coop.se

Henrik Ekman, ledamot

Författare och programinköpare SVT. Invald i styrelsen: 2012 Född år: 1951 Andra betydande uppdrag: Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. E-post: henrik.ekman(at)telia.com

Per Hamid Ghatan, ledamot

Överläkare, dubbelspecialist och medicine doktor i kognitiv neurovetenskap Invald i styrelsen: 2015 Född år: 1957 Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i Mats Theselius AB. Uppdrag som medicinsk och vetenskaplig rådgivare i bl a Stoppa gatuvåldet, Fair Play, Svenska hjälminitiativgruppen m fl. E-post: per.ghatan@ki.se

Pia Carlsson Thörnqvist, ledamot

Chef Medlem & Varumärke, KF
Invald i styrelsen: 2017
Född år: 1964
Tidigare kommunikations och marknadsdirektör i Folksam och marknadschef på KPA Pension.

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen