Vår historia

Sten Lundgren och Kama Lucia
Sten Lundgren och Kama Lucia
1982 skrev Sten Lundgren, journalist på tidningen Vi, en artikel med rubriken ”Dränk ingen i blommor – ge en skog istället”.  Den handlade om att skänka pengar till trädplantering på högtidsdagar och begravningar, istället för att ge blommor.

Läsarnas respons på artikeln var stor och idén om att starta en insamling föddes. 1983 lanserades insamlingen av tidningen och pengarna gick till ett trädplanteringsprojekt i West Pokot District i nordvästra Kenya. Några år senare registrerades Vi-skogen som en egen organisation i Kenya och 1991 expanderade verksamheten till Masaka i Uganda. Året efter etablerades Vi-skogen i Musoma i Tanzania och 2004 i Kagera i Rwanda.

Under åren har arbetet utvecklats

Från att ha delat ut plantor till bönder började råd delas ut istället.  Konceptet agroforestry introducerades, där träd samverkar med grödor och boskapsskötsel på böndernas gårdar. Detta koncept arbetar Vi-skogen med än idag, och tillsammans med bönder och deras organisationer sprids kunskaperna vidare.