Vår historia

Sten Lundgren. Foto: Gunnar Kindeberg.

1982 skrev Sten Lundgren, journalist på tidningen Vi, en artikel med rubriken ”Dränk ingen i blommor – ge en skog istället”.  Den handlade om att skänka pengar till trädplantering på högtidsdagar och begravningar, istället för att ge blommor.

Läsarnas respons på artikeln var stor och idén om att starta en insamling föddes. 1983 lanserades insamlingen av tidningen och pengarna gick till ett trädplanteringsprojekt i West Pokot District i nordvästra Kenya. Några år senare registrerades Vi-skogen som en egen organisation i Kenya och 1991 expanderade verksamheten till Masaka i Uganda. Året efter etablerades Vi-skogen i Musoma i Tanzania och 2004 i Kagera i Rwanda.

Under åren har arbetet utvecklats. Från att ha delat ut plantor till bönder började råd delas ut istället.  Konceptet agroforestry introducerades, där träd samverkar med grödor och boskapsskötsel på böndernas gårdar. Detta koncept arbetar Vi-skogen med än idag, och tillsammans med bönder och deras organisationer sprids kunskaperna vidare.

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen