Visselblåsartjänst

Vi-skogen har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policyer och riktlinjer. Syftet är att uppmuntra allmänhet, medarbetare och samarbetspartners att kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier och att säkerställa en säker utredningsprocess. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå och är ett led i vår plan att förbättra hanteringen av anti-korruption.

Vill du rapportera avvikelser?
Läs mer här

Riktlinjer för visselblåsartjänst

Läs/ladda ner

In other languages:

In English:
Vi-skogen/Agroforestry has a Whistle Blowing System. We encourage the public, colleagues and collaborators to report and communicate all suspected irregularities with full confidentiality. The service decreases the risk of anomalies and is a part of our strategy to improve Vi-skogen’s/Agroforestry’s Anti-Corruption work.

External tool for Whistle Blowing:
report.whistleb.com/en/viagroforestry