Om oss

När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. De förändrar även djupt rotade samhällsstrukturer och bidrar till ett mer jämställt samhälle.

Om oss

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Uganda och Tanzania. Tre länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Vår vision

Vi-skogens vision är ”En hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv”.

Träden är biståndets superhjälte

Vi kallar träden för biståndets superhjälte. Läs mer om varför.

 

Mer om vårt arbete