Bli månadsgivare och plantera träd som utrotar fattigdom

Bli månadsgivare
Genom trädplantering och utbildning ger Vi-skogen utsatta människor möjlighet att skaffa sig inkomster och mat på bordet - samtidigt som klimatet blir bättre. 

Det finns flera sätt att stöjda vårt arbete

Ge bort träd

Ge bort träd

Minnesgåva

Ge en minnesgåva

Ge en gåva

Ge en gåva

Gåvoshop

Handla i gåvoshopen

Klimatkompensation

Klimatkompensera

Starta en egen insamling

Hedra minnet av en avliden genom att skänka en minnesgåva som lever vidare och gör skillnad för människor som lever i fattigdom

Skänk din minnesgåva här