Bikupa

265 kr

Den här gåvan möjliggör för en bonde i östra Afrika att bli biodlare. Biodlingen ger familjen en ökad möjlighet att skapa ett mer hållbart jordbruk. Du får ett gåvobevis att ge bort.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?