Foto Marcus Lundstedt.

Här arbetar vi

Foto Marcus Lundstedt.
Foto Marcus Lundstedt.
Vi-skogen arbetar för närvarande i tre länder i östra Afrika: Kenya, Tanzania och Uganda. Vi fokuserar på var vi är mest relevanta och kan göra skillnad – både när det gäller vilka länder vi arbetar i och var i länderna vi verkar. Kriterier som ett områdes sårbarhet för klimatförändringar, vilket värde vi kan bidra med och tillgängliga resurser styr. På sikt vill vi arbeta på fler platser, både inom Kenya, Tanzania och Uganda, och i nya länder. Vi vill särskilt utforska hur våra metoder kan göra nytta för natur och människor i halvtorra och torra områden där det regnar lite eller ingenting.

Länderna vi jobbar i

Kenya

Rwanda (utfasat)

Tanzania

Uganda