Uganda

Jamira Kvakuwars. Foto: Elin Larsson
Jamira Kvakuwars. Foto: Elin Larsson
Vi-skogen har lång erfarenhet från att arbeta i Uganda. Vi har förbättrat miljön och försörjningen för småbrukare i landet sedan 1992.

Mer än 80 procent av befolkningen i Uganda försörjer sig på jordbruk, och de flesta är småbrukare. De kämpar för att odla tillräckligt med mat till en växande befolkning. Landet har också stora problem med avskogning. Ugandas tropiska djungler, regnskogar och savanner är hem för en rik biologisk mångfald, men dessa värdefulla skogar försvinner i snabb takt. Enligt Världsbanken har en omkring en tredjedel av Ugandas skogar försvunnit de senaste 30 åren. Ugandiska staten har gjort stora insatser för att minska avskogningen. Från år 2000 till 2015 försvann i snitt drygt 50 000 hektar skog om året, men under 2015-2017 försvann knappt 30 000 hektar skog per år.

Men fortfarande behöver mer göras. Vi-skogens arbete i Uganda bidrar till att stoppa avskogningen, bland annat genom att göra människor självförsörjande på ved och virke från trädplantering på egen gård så att de låter skogar stå ifred.

Vi-skogen arbetar med flera partnerorganisationer i olika delar av landet. Vårt landkontor i Uganda ligger i Kampala. Arbetet vi gör tillsammans med våra lokala partners fokuserar på både miljö- och klimatfrågor och att utrota fattigdom. Vi vill förbättra småbrukares livsvillkor genom agroforestry och genom att stärka bondeorganisationer. På så vis minskar vi fattigdom, hunger och avskogning samt bidrar till ökad biologisk mångfald.

Just nu har vi fyra pågående projekt och ett övergripande program i Uganda. Vi stöder ungdomar för att hitta jobb som hjälper samhällen att bli mer hållbara, vi ger kvinnor i jordbruket möjlighet att bekämpa avskogning, vi utbildar familjer i flyktingbosättningar och närliggande samhällen i hur de kan tillgodose sina behov av mat och ved från egen gård, och vi hjälper skolelever att lära sig mer om miljöfrågor.

Vårt arbete i Uganda

Gröna jobb för ungdomar

Projektet finansieras av EU och hjälper till att skapa jobb för ungdomar inom solenergi och biodling i Uganda. Ungdomarna tränas också i hur de kan engagera sig i lokalpolitiken för ett bättre samhälle.
Läs mer

Kvinnliga trädhjältar

Projektet finansieras av Postkodlotteriet och ger stöd och kraft åt kvinnliga bönder i Uganda att kämpa mot avskogning och utarmning av jordbruksmark med hjälp av hållbara jordbruksmetoder som agroforestry.
Läs mer

Hej morgondag!

Familjer i flyktingbosättningen Palorinya och närliggande ugandiska byar får tillgång till rent vatten och toaletter, och lär sig bygga bränslesnåla spisar, odla sin egen mat och plantera träd till bränsle och djurfoder. Projektet är ett samarbete med Röda Korset finansierat av Postkodlotteriet.
Läs mer

Grönskande skolor

25 skolor i Uganda med sammanlagt 12 000 elever får stöd att plantera träd och grönsaker på skolgårdarna. Genom praktisk undervisning får eleverna lära odla sin egen mat och veta mer om miljöfrågor. Projektet finansieras av Radiohjälpen.
Läs mer (på engelska)

ALIVE-programmet

är ett paraplyprogram för en stor del av vår verksamhet i östra Afrika med målet att skapa en hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv.
Läs mer (på engelska)