Kvinnliga trädhjältar

Juliet Mirembe i Uganda leder en lokal organisation där kvinnor kämpat sig till rätten att bestämma över sina odlingar.
Juliet Mirembe i Uganda leder en lokal organisation där kvinnor kämpat sig till rätten att bestämma över sina odlingar.
Naturskogen i Uganda har skövlats i rasande takt. Två tredjedelar av skogen i Uganda har försvunnit de senaste 25 åren och om det får fortsätta så här beräknas det inte finnas några träd kvar i Uganda år 2030. Det här behöver vi vända nu!

Juliet Mirembe i filmen är en av kvinnorna i Uganda som medverkar i Vi-skogens projekt Kvinnliga Trädhjältar. Ett betydelsefullt projekt för vård av den lilla naturskog som finns kvar samt återplantering av nya träd. Projektet har möjliggjorts tack vare pengar från Postkodlotteriet.

Genom två lokala bondeorganisationer i östra Uganda utbildas bönder, majoriteten kvinnor, i agroforestry. Det innebär att bönderna planterar träd på sina gårdar och arbetar med hållbara jordbruksmetoder. Det omfattar även vård av naturskogar.

”We shall save the forrest, and it will come back!” Juliet Mirembe

Samarbetet går till så att bönderna via avtal får rätten att nyttja skogens resurser på ett hållbart sätt samtidigt som de vårdar och återplanterar skogen. De får också stöd att starta spar- och lånegrupper. Pengarna de sparar används bland annat till att starta små företag kring exempelvis bi- och svampodlingar – aktiviteter som lämpar sig särskilt bra i skogsmiljö. Bönderna får lära sig att hushålla med energin genom att plocka ved från fallgrenar, använda energisnåla tekniker och lära sig konstruera vedsnåla spisar.

Regeringen i Uganda har med hjälp av Vi-skogen upplåtit skövlade skogsreservat för återplantering av skog till projektet Kvinnliga Trädhjältar. Trädplantering förbättrar klimatet genom att träden tar upp koldioxid, och hållbara jordbruksmetoder ger ett bättre skydd mot klimatförändringarna. Men det funkar inte med vilka träd som helst utan det måste vara hållbara agroforestryträd som kan återskapa skogar och ett hållbart ekosystem.

Tillsammans med våra kvinnliga trädhjältar kan vi stoppa skövlingen och återbeskoga Uganda – ett träd i taget. Stöd Vi-skogen här!

Läs mer (på engelska)