Beatrice Wamalwa från Kenya. Fotograf Onyango Ayany.

Klimatkompensera med Vi-skogen och få dubbel effekt

Klimatkompensera nu
Beatrice Wamalwa från Kenya. Fotograf Onyango Ayany.
Beatrice Wamalwa från Kenya. Fotograf Onyango Ayany.
Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom. ”Vi är den första generationen som känner av klimatförändringarna, och den sista som kan göra något åt den.” Barack Obama

Så här funkar klimatkompensation

Med ett gemensamt krafttag för minskade utsläpp och klimatkompensation som lagrar koldioxid i träd och mark kan vi vända den negativa utvecklingen.

Klimatkompensera idag!

Lär dig mer om vårt arbete

Kenya Agricultual Carbon Project
Vi-skogens projekt för klimatkompensation ligger i västra Kenya och heter Kenya Agricultural Carbon Project (KACP).
Läs mer

Viktiga resultat från KACP
KACP visar många goda resultat i form av förbättrade kunskaper och ökade inkomster.
Läs mer

Hållbara jordbruksmetoder
Vi-skogens lär ut agroforestry och hållbara jordbruksmetoder till småskaliga bönder enligt metodiken Sustainable Agricultural Land Management (SALM).
Läs mer

FN:s Globala hållbarhetsmål
Vi-skogens klimatkompensation bidrar till att nå fem av de globala målen.
Läs mer

Mer information

Företag som klimatkompenserar

Frågor och svar

Kontakt