Företag som klimatkompenserar

Tyvärr går det inte att klimatkompensera i nuläget. Vi har pausat försäljningen av kolkrediter då verifieringen har dragit ut på tiden. Vi pausar vår klimatkalkylator tills allt är igång igen vilket kommer ske tidigast december 2024.

Ditt företag jobbar säkert hårt för att minska er miljöpåverkan men det är fortfarande svårt att driva en verksamhet helt fri från utsläpp. Kanske har ni inte nått hela vägen än. Genom att klimatkompensera de resterande delarna i verksamheten genom Vi-skogen tar ni ytterligare ett steg – och kan visa det för kunder och medarbetare. Genom att klimatkompensera via Vi-skogen bekämpar ni både fattigdom och klimatförändringar, samtidigt bidrar ni till att fem av de globala målen uppnås.

Studier visar att företag som klimatkompenserar minskar sina utsläpp tre gånger så fort än de företag som inte klimatkompenserar. (Källa: The bottom line report 2015/Ecosystem marketplace). Många företag väljer också att klimatkompensera för mer än vad de själva släpper ut vilket Vi-skogen uppmuntrar. Idag kompenserar allt ifrån tjänsteföretag till detaljhandelskedjor genom Vi-skogen. Både stora och små företag kan klimatkompensera.

75 företag klimatkompenserar med oss idag, här är några exempel:

Lars Schmidt på Do Right, konsultbolaget som hjälpt Lind & co att kartlägga sina utsläpp. Foto: Ola Kjelbye

Därför klimatkompenserar vi - Lind och Co berättar

Bokförlaget Lind & Co vill gå i bräschen för förlagsbranschens hållbarhetsarbete. Med hjälp av konsultbolaget Do Right har de påbörjat en kartläggning av sina utsläpp och klimatkompenserar nu de utsläpp de inte lyckats åtgärda genom Vi-skogen.

 

Läs intervjun med Lind och Co här