Lind & Co satsar på klimatet

Lars Schmidt på Do Right, konsultbolaget som hjälpt Lind & co att kartlägga sina utsläpp. Foto: Ola Kjelbye

Bokförlaget Lind & Co vill gå i bräschen för förlagsbranschens hållbarhetsarbete. Med hjälp av konsultbolaget Do Right har de påbörjat en kartläggning av sina utsläpp och klimatkompenserar nu de utsläpp de inte lyckats åtgärda genom Vi-skogen.

Förlagsbranschen har inte legat i framkant när det kommer till hållbarhetsarbete. Det var något som VD:n på Lind & Co, Kristoffer Lind, ville ändra på och därför satsar nu förlaget på klimatet. Med hjälp av konsultbolaget Do Right har de tagit fram en rapport som analyserat företagets hållbarhetsarbete. Rapportförfattaren Lars Schmidt är sedan tidigare grävande journalist och klimatutredare med fokus på klimatkompensation.

– Klimatkompensation bygger på att företaget mätt och följt upp sina egna utsläpp, vilket signalerar seriositet, berättar Lars.

Kristoffer Lind är vd på Lind & co. Foto: Sara McKey

Lind & Co’s mål är att bli klimatneutrala genom att aktivt arbeta för att minska sina utsläpp. De utsläpp de ännu inte lyckats minska klimatkompenserar förlaget för via Vi-skogen. Att de valde just Vi-skogen som aktör var ingen slump. Konsultbolaget Do Right och Lars Schmidt gjorde en jämförelse av olika projekt och företag som säljer klimatkompensationstjänster.

– Vi-skogen har hållit på med detta väldigt länge, säger Lars. Och är den aktör som passar vår verksamhet bäst.

Lars Schmidt menar att verifiering var en avgörande faktor. Den metodik som används i Vi-skogens klimatkompensationsprojekt Kenya Agricultual Carbon Project (KACP) är utformat för att passa bönder med småskaligt jordbruk. Metodiken har fått globalt erkännande och är verifierat av Verfied Carbon Standard (VCS) genom Verra.

– Vi tycker att Vi-skogens projektverksamhet är bra. Arbetet med Agroforestry och fattigdomsbekämpning passar väldigt bra in i Lind & Co’s verksamhet, säger Lars.

Det faktum att Vi-skogen innehar 90-kontot bidrar också i valet av klimatkompensationsaktör menar Lars Schmidt. Vi-skogen är en icke-vinstdrivande organisation vars huvudsyfte är att bekämpa fattigdom bland bönder med småskaligt jordbruk i östra Afrika. 90-konto är en kvalitetsstämpel som talar om för givare att insamlingsorganisationer är seriösa och står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll1. Högst 25% av de totala intäkterna får gå till insamling och administration och minst 75% ska gå till ändamålet. År 2020 gick hela 84% av Vi-skogens insamlade medel till organisationens ändamål.

Syftet med att ta fram rapporten var att få veta hur stora utsläpp förlaget i dagsläget har och vad de kan göra åt dem. Totalt uppgick Lind & Co:s utsläpp av koldioxid (koldioxidekvivalenter) under år 2020 till 588 ton, eller 647 ton med en säkerhetsmarginal på tio procent.

– Klimatkompensation är ju inte en lösning på sikt, men det är ett verktyg till att ta sitt arbete med att minska klimatpåverkan på allvar. Det är också ett verktyg för att organisera sig kring sitt avtryck och utsläppsminskning, säger Lars